Η υπόθεσή μου αφορά στα και αναζητώ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) παρέχει υπηρεσίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με γνώμονα την έγκαιρη, οικονομική και αποτελεσματική επίλυση κάθε υπόθεσης δεκτικής διαμεσολάβησης ή/και διαιτησίας. Προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε συνεργασία με Διαιτητές και Διαμεσολαβητές με κύρος και εμπειρία στην επίλυση εγχώριων και διεθνών διαφορών, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Χρησιμοποιήστε το Cost Calculator και υπολογίστε online, με λίγα μόνο clicks, το κόστος υπηρεσιών Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στον ΕΟΔΙΔ

Απευθυνθείτε στον ΕΟΔΙΔ για να επιταχύνετε την επίλυση των διαφορών σας

Επίλυση Διαφορών σε αριθμούς

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΕ (2016 ΕU Justice Scoreboard, CEPEJ Study), η μέση διάρκεια για την οριστική επίλυση μιας διαφοράς σε πρώτο βαθμό ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων ανέρχεται σε 330 ημέρες για επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιωτών και 1148 ημέρες για επίλυση διαφορών μεταξύ πολίτη και κράτους. Στους χρόνους αυτούς πρέπει να προστεθούν ο χρόνος εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, καθυστερήσεις που οφείλονται σε ενδεχόμενες αναβολές κ.ά.

Επίλυση Διαφορών στον ΕΟΔΙΔ

  • Χωρίς αναμονές για ορισμό δικασίμου
  • Δρομολογώντας αμέσως την επιλογή Διαμεσολαβητή
  • Κινώντας αμέσως τη διαδικασία ορισμού Διαιτητών
  • Με δυνατότητα προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος στις ανάγκες των εμπλεκομένων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δείτε αν η υπόθεσή σας είναι δεκτική Διαμεσολάβησης ή Διαιτησίας