ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ
Αρεοπαγίτης ε.τ.
Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης:  Ενοχικό δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο,  Εμπράγματο Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο Παναγιώτης Κατσιρούμπας διετέλεσε Δικαστής της τακτικής Δικαιοσύνης επί τέσσερις δεκαετίες, αφυπηρετώντας (2017) με το βαθμό του Αρεοπαγίτη. Διετέλεσε Δ/ντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της Κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) κατά την τριετία 2011-2014.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ) .

Κατά τα έτη 2004-2017 δίδαξε στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών τα μαθήματα «Δίκαιο αποζημιώσεως από αυτοκινητικά ατυχήματα», «Εμπορικό Δίκαιο – Προσωπικές Εταιρίες», «Επεξεργασία Φακέλων επί Εργατικών Διαφορών», «Πρακτικά Ζητήματα Πολιτικής Δικονομίας», «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου», «Πρακτικά ζητήματα Κώδικα Ποινικής Δικονομίας – Δομή Δικαστικής Απόφασης».