Διαιτησία

Τι είναι;

Στη Διαιτησία τα ενδιαφερόμενα μέρη ορίζουν το διαιτητικό δικαστήριο που θα αποφασίσει για την επίλυση της διαφοράς αφού εξετάσει τους ισχυρισμούς και το αποδεικτικό υλικό και των δύο πλευρών. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να αποτελείται από έναν ή τρεις Διαιτητές. Σε περίπτωση τριμελούς διαιτητικού δικαστηρίου, συνήθως η κάθε πλευρά επιλέγει έναν διαιτητή και οι δύο διαιτητές επιλέγουν από κοινού τον πρόεδρο του διαιτητικού δικαστηρίου (ή επιδιαιτητή). Ως Διαιτητές επιλέγονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με πολυετή εμπειρία και γνώση του αντικειμένου. Η απόφαση του διαιτητή ή των διαιτητών είναι δεσμευτική για τους εμπλεκόμενους και μπορεί να απαιτηθεί δικαστικά η συμμόρφωση προς αυτήν, όπως θα γινόταν με μια δικαστική απόφαση.

 

Πλαίσιο ΚΠολΔ και Ν 5016/2023

Στην Ελλάδα, η Διαιτησία προβλέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 867-903) και το Ν 5016/2023 για τη διεθνή εμπορική διαιτησία. Βάσει της Σύμβασης της Νέας Υόρκης (1958), την οποία η Ελλάδα έχει επικυρώσει ήδη από το 1961, οι διαιτητικές αποφάσεις αναγνωρίζονται σε πάνω από 150 χώρες.

 

Υπαγόμενες διαφορές

Η Διαιτησία χρησιμοποιείται ευρέως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, την Ελβετία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Σιγκαπούρη, την Κίνα κ.ά., για την επίλυση εθνικών και διεθνών εμπορικών διαφορών.

Ιδίως σε διαφορές που απορρέουν από διεθνείς συναλλαγές, η διαιτησία επιτρέπει στα εμπλεκόμενα μέρη να λύσουν τη διαφορά τους χωρίς να χρειαστεί να εμπλακούν σε δικαστική διαδικασία ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου και σε ξένη γλώσσα. Η διαιτησία ενδείκνυται, μεταξύ άλλων, ιδίως σε:

 • Διαφορές από αγοραπωλησίες
 • Διαφορές από εμπορικές συμβάσεις
 • Διαφορές στο πλαίσιο διεθνών συναλλαγών
 • Κατασκευαστικές διαφορές
 • Ναυτιλιακές διαφορές
 • Διαφορές στον τομέα της ενέργειας
 • Διαφορές σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Διαμάχες στον τομέα της μεταποίησης, τουρισμού, μεταφορών και υγείας
 • Κάθε είδος διαφοράς όπου προβλέπεται σχετική ρήτρα διαιτησίας

 

Σε τι διαφέρει η Διαμεσολάβηση από τη Διαιτησία

Το Διαιτητικό Δικαστήριο (μονομελές ή τριμελές) δικάζει την υπόθεση και η απόφασή του είναι δεσμευτική για τους αντιδίκους. Αντίθετα, ο διαμεσολαβητής δεν εκδίδει απόφαση ούτε επιβάλλει λύση, αλλά βοηθά τους ίδιους τους εμπλεκόμενους να φτάσουν σε συμφωνία επίλυσης.

 • Δείτε εδώ αναλυτικά τις διαφορές μεταξύ Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.
 • Περισσότερες πληροφορίες για τη Διαμεσολάβηση

Πλεονεκτήματα

Η Εμπορική Διαιτησία πρωτοεμφανίστηκε στην Αγγλία στα τέλη του 18ου αιώνα, άνθησε όμως καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οπότε και διαμορφώθηκε με τη μορφή που την ξέρουμε σήμερα. Οι περασμένες δεκαετίες μας έχουν, έτσι, παραδώσει ένα δοκιμασμένο και επιτυχημένο μοντέλο διαιτησίας, στο πλαίσιο του οποίου η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου επέχει θέση δικαστικής απόφασης. Τα πλεονεκτήματα της εμπορικής διαιτησίας την έχουν καταστήσει την πλέον προτιμητέα, στο εξωτερικό, μέθοδο επίλυσης διαφορών μεταξύ των συναλλασσομένων, οι οποίοι ήδη κατά την κατάρτιση της σύμβασής τους φροντίζουν να συμπεριλάβουν σε αυτή ρήτρα διαιτησίας, δηλαδή συμφωνία βάσει της οποίας όλες οι διαφορές που θα προκύψουν σχετικώς θα επιλύονται με διαιτησία. Η Εμπορική Διαιτησία χρησιμοποιείται για την επίλυση μεγάλου φάσματος εμπορικών διαφορών και διαφοροποιείται από την Αθλητική Διαιτησία, τη Διαιτησία Εργατικών διαφορών (ΟΜΕΔ) και τη Διαιτησία στις καταναλωτικές διαφορές.

 

Γιατί να επιλέξω τη Διαιτησία;

Χρησιμοποιώντας τη Διαιτησία μπορείτε να λύσετε τις διαφορές σας:

 • Με ισχύ δικαστικής απόφασης
  Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου αποτελεί εκτελεστό τίτλο.
 • Με ταχύτητα
  Ελκυστικοί χρόνοι αποπεράτωσης διαδικασίας (προβλεπόμενη διάρκεια διαιτησίας 6 μήνες από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου και δυνατότητα παράτασης).
 • Με ανταγωνιστικό κόστος
  Ελκυστικό κόστος σε σχέση με την τακτική Δικαιοσύνη. Καταξιωμένοι Διαιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό με εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος.
 • Με τη συμμετοχή αμερόληπτου δικαιοδοτικού οργάνου
  Επιλογή Διαιτητών από τον Κατάλογο Διαιτητών ΕΟΔΙΔ, ή και εκτός αυτού, με τη συνδρομή του Συμβουλίου Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ όπου χρειάζεται, για τη συγκρότηση αμερόληπτου οργάνου του οποίου την κρίση εμπιστεύεστε.
 • Με τρόπο δίκαιο, σύμφωνα με τον νόμο
 • Με ασφάλεια ως προς την κατοχύρωση των δικαιωμάτων σας. Σε συνθήκες αυξημένης εμπιστευτικότητας
  Δυνάμει του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ, οι συμμετέχοντες στη διαιτητική διαδικασία υποχρεούνται στην τήρηση απόλυτης εχεμύθειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Για να αποστείλετε αίτημα υπαγωγής υπόθεσης σε Διαμεσολάβηση ή Διαιτησία ΕΟΔΙΔ, πατήστε εδώ.

Κανονισμός Διαιτησίας

Ο Κανονισμός Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ είναι αποτέλεσμα πολύμηνης νομοτεχνικής επεξεργασίας ομάδας εργασίας επίτιμων Δικαστικών λειτουργών, Πανεπιστημιακών και Δικηγόρων με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο της διαιτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Κανονισμός εναρμονίζεται πλήρως με τις καλές πρακτικές των πιο επιτυχημένων διεθνών κέντρων Διαιτησίας. Προτού δημοσιευτεί, τέθηκε υπόψη πολλών νομικών συμβούλων και εκπροσώπων της αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις πραγματικές ανάγκες και σύγχρονες δυνατότητες της ελληνικής και διεθνούς νομικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Μέσα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, ο Κανονισμός Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ προσφέρει στους ενδιαφερόμενους ένα ευέλικτο πλαίσιο για την επίλυση των διαφορών τους μέσω διαιτησίας.

Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ πατήστε εδώ.

Διαιτητές

Ο ΕΟΔΙΔ συνεργάζεται με υψηλού κύρους και Διαιτητές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων:

 • Δικαστικοί λειτουργοί (επίτιμοι) με πολυετή πείρα ως διαιτητές και επιδιαιτητές.
 • Μέλη ΔΕΠ Νομικών Σχολών Ελλάδας και Εξωτερικού με επιστημονική και πρακτική ενασχόληση με τη διαιτησία.
 • Δικηγόροι εξειδικευμένοι σε θέματα διαιτησίας με έντονη παρουσία και δράση σε εθνικές και διεθνείς διαιτησίες.
 • Επαγγελματίες από τον κλάδο της ναυτιλίας, της ενέργειας, των κατασκευών κ.ά. με εμπειρία στην επίλυση διαφορών στον οικείο κλάδο.

Δείτε αναλυτικά όλους τους Διαιτητές του ΕΟΔΙΔ για να ορίσετε διαιτητή για την υπόθεσή σας ή επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΙΔ για να ζητήσετε τη συνδρομή του Συμβουλίου Διαιτησίας για τον ορισμό του διαιτητικού δικαστηρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ (Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Διαιτησίας).

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ

Οργάνωση Διαιτησίας

Ο ΕΟΔΙΔ αναλαμβάνει τη διοργάνωση και εποπτεία διαιτητικών διαδικασιών που διεξάγονται βάσει ρήτρας επίλυσης της διαφοράς στον Οργανισμό υπό τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.

Στην οργάνωση Διαιτησίας περιλαμβάνονται:

 • Διαιτητές από κατάλογο καταξιωμένων Διαιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Συμβούλιο Διαιτησίας για διορισμό Διαιτητών, εάν τα μέρη το επιθυμούν ή αδυνατούν να ορίσουν τα ίδια το διαιτητικό δικαστήριο
 • Διοικητική υποστήριξη από στελέχη του ΕΟΔΙΔ με εμπειρία στη διαχείριση διαιτητικών διαδικασιών
 • Κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι και σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές
 • Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης στο πλαίσιο της διαιτητικής διαδικασίας
 • Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΙΔ για την οργάνωση Διαιτησίας για τη διευθέτηση της υπόθεσής σας.

 

Υπηρεσίες Φιλοξενίας Διαιτησιών

Ο ΕΟΔΙΔ παρέχει υπηρεσίες Housing & Accommodation σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαιτησίας. Μπορεί να φιλοξενήσει το σύνολο της διαιτητικής διαδικασίας ή ορισμένες μόνο συναντήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπόθεσης.

Στις υπηρεσίες φιλοξενίας διαιτησιών περιλαμβάνονται:

 • Ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες συνεδριάσεων – εξέτασης μαρτύρων (σύγχρονος εξοπλισμός ηχογράφησης, διάταξη αίθουσας προσαρμοσμένη στις ανάγκες της συνεδρίασης κ.ά.)
 • Δυνατότητα χρήσης συμπληρωματικών αιθουσών (private & restrooms)
 • Κατάλληλοι χώροι για τις διασκέψεις του διαιτητικού δικαστηρίου
 • Τεχνολογικός εξοπλισμός (web access, projector, laptop, video & conference calls κ.ά.)
 • Υπηρεσίες μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης πρακτικών από έμπειρους συνεργάτες του ΕΟΔΙΔ
 • Υπηρεσίες διερμηνείας όπου χρειάζεται
 • Coffee breaks – επισιτιστικά
 • Βιβλιοθήκη νομικών συγγραμμάτων και περιοδικών

Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΙΔ για να αξιοποιήσετε τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρει σε Διαιτητές.

 

Fast Track για Διαφορές μέχρι 200.000 ευρώ (Small Claims)

Η συνδρομή σας είναι καταλυτική για την επιτυχία της διαμεσολάβησης!

Θα βοηθήσετε ουσιαστικά τον εντολέα σας όταν:

 • Fast track Διαιτητική διαδικασία για διαφορές μέχρι 200.000 ευρώ
 • Μονομελές δικαστήριο με έγγραφη διαδικασία
 • Δυνατότητα έως μίας (1) επ’ ακροατηρίου συζήτησης
 • Διαιτητική απόφαση σε 4 μήνες από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου
 • Σταθερό κόστος για το σύνολο της διαδικασίας

Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΙΔ για την υποβολή αίτησης για την επίλυση της διαφοράς σας με τη διαδικασία Fast Track Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ.

 

Συνδυασμός Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (Med-Arb & Arb-Med)

Ο ΕΟΔΙΔ παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού των δύο διαδικασιών επίλυσης με δομημένο τρόπο, βάσει των Κανονισμών Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας. Έτσι, η διαφορά «σπάει» σε μικρότερα τμήματα και καθένα από αυτά τυγχάνει αντιμετώπισης με την καταλληλότερη για αυτό μέθοδο. Ο συνδυασμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας μπορεί να συμφωνηθεί εξ αρχής ή και στην πορεία, αφού έχει ξεκινήσει αυτοτελής διαδικασία διαμεσολάβησης ή διαιτησίας.

Med-Arb

Συμβιβαστική επίλυση πρόσφορων ζητημάτων με Διαμεσολάβηση, με την εγγύηση ότι τα εναπομείναντα ζητήματα θα επιλυθούν σε κάθε περίπτωση από Διαιτητικό Δικαστήριο. Ως Διαιτητής ορίζεται άλλο πρόσωπο από εκείνο που ανέλαβε το σκέλος της διαμεσολάβησης στη διαδικασία Med-Arb. Αν τα μέρη το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν από τον διαμεσολαβητή, για λόγους επιτάχυνσης, να υποβάλει στο διαιτητικό δικαστήριο αναφορά για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Στην αναφορά δεν αναφέρονται πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν εμπιστευτικώς στον διαμεσολαβητή.

Arb-Med

Έναρξη Διαιτησίας, με συμφωνία των μερών ότι, αν στην πορεία ανακύψουν περιθώρια συμβιβασμού, θα διακόψουν τη διαιτησία και θα προχωρήσουν σε διαμεσολάβηση. Ως Διαμεσολαβητής αναλαμβάνει πρόσωπο που δεν συμμετείχε στη σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου. Τα μέλη του διαιτητικού δικαστηρίου απέχουν από τη διαμεσολάβηση. Συμμετέχουν όμως εκ νέου στη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης, προκειμένου να αποφασίσουν επί των εναπομείναντων ζητημάτων εάν η διαμεσολάβηση δεν κατέληξε σε συμφωνία επίλυσης για το σύνολο της διαφοράς.

 

Συμβουλευτική εκτίμηση επίλυσης διαφοράς

Ο ΕΟΔΙΔ παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να συμβουλευτεί έναν ουδέτερο εμπειρογνώμονα ως προς την πιθανή έκβαση μιας υπόθεσης αν αυτή αχθεί ενώπιον των αρμόδιων πολιτειακών ή διαιτητικών δικαστηρίων.

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τον ουδέτερο εμπειρογνώμονα από τον Κατάλογο Διαιτητών ΕΟΔΙΔ και κατόπιν του υποβάλλει, μέσω του ΕΟΔΙΔ, όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Εντός 30 ημερών, ο ουδέτερος εμπειρογνώμονας παραδίδει, μέσω του ΕΟΔΙΔ, έγγραφη αναφορά στον ενδιαφερόμενο. Ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης (δηλαδή, εφόσον πρόκειται για διαφορά), η αναφορά μπορεί να περιέχει και μη δεσμευτική πρόταση επίλυσης ή σύσταση παραπομπής σε διαμεσολάβηση. Για λόγους διασφάλισης της αμεροληψίας και ουδετερότητας, ο ουδέτερος εμπειρογνώμονας δεν μπορεί να οριστεί ως διαμεσολαβητής ή διαιτητής σε μεταγενέστερη απόπειρα επίλυσης της διαφοράς μέσω των αντίστοιχων μεθόδων. Η αμοιβή του ουδέτερου εμπειρογνώμονα συμφωνείται κατά περίπτωση μεταξύ του ΕΟΔΙΔ και των ενδιαφερομένων.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Η υπόθεσή σας ενώπιον του ΕΟΔΙΔ

1ο Βήμα – Συμφωνία Διαιτησίας

Ρήτρα Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ σε σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των μερών, από την οποία προκύπτει ή προς επίλυση διαφορά. Εναλλακτικά, υπογραφή συνυποσχετικού διαιτησίας με το οποίο οι δύο πλευρές συμφωνούν να επιλύσουν υπάρχουσα διαφορά τους με διαιτησία του ΕΟΔΙΔ. Πατήστε εδώ για να προσαρμόσετε, με την καθοδήγηση του δικηγόρου σας, τη Ρήτρα Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ στις ανάγκες της υπόθεσής σας.

2ο Βήμα – Αίτηση Διαιτησίας

Ο «ενάγων» υποβάλλει στον ΕΟΔΙΔ (με κατάθεση ή ταχυδρομικώς) Αίτηση Υπαγωγής της υπόθεσης σε Διαιτησία. Η Αίτηση κατατίθεται στον απαιτούμενο αριθμό αντιγράφων (ένα για κάθε πλευρά, ένα για κάθε διαιτητή και ένα για τον ΕΟΔΙΔ). Ο ΕΟΔΙΔ σφραγίζει τα αντίγραφα και ο αιτών φροντίζει να κοινοποιήσει ένα αντίγραφο στο άλλο μέρος, ώστε να υποβάλει και εκείνο με τη σειρά του την Απάντηση στην αίτηση υπαγωγής σε διαιτησία. Ο ΕΟΔΙΔ επιβλέπει την ανταλλαγή των απαραίτητων εισαγωγικών δικογράφων και δρομολογεί τη διαδικασία ορισμού διαιτητών.

3ο Βήμα – Συγκρότηση Διαιτητικού Δικαστηρίου

Σε περίπτωση μονομελούς διαιτητικού δικαστηρίου, τα μέρη ορίζουν από κοινού έναν διαιτητή ή, αν δεν συμφωνούν, αναθέτουν την επιλογή διαιτητή στο Συμβούλιο Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ. Σε περίπτωση τριμελούς διαιτητικού δικαστηρίου, καθένα από τα μέρη ορίζει ένα διαιτητή. Οι δύο διαιτητές ορίζουν από κοινού τον τρίτο διαιτητή-πρόεδρο του διαιτητικού δικαστηρίου. Αν δεν συμφωνήσουν, ο πρόεδρος ορίζεται από το Συμβούλιο Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ.

4ο Βήμα – Προπαρασκευαστική Συνάντηση

Μόλις επιβεβαιωθεί ότι οι ορισθέντες διαιτητές έχουν διαθεσιμότητα να αναλάβουν την υπόθεση και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κάποιος λόγος σύγκρουσης συμφερόντων που θα τους ανάγκαζε να μην την αναλάβουν, η διαδικασία προχωρεί με τη διοργάνωση προκαταρκτικής συνάντησης. Η προκαταρκτική συνάντηση διενεργείται εντός 15 ημερών από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου και στο πλαίσιο αυτής καθορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.

5ο Βήμα – Κυρίως Διαδικασία

Σύμφωνα με όσα καθορίστηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής συνάντησης, εκτυλίσσεται η διαδικασία διαιτησίας που περιλαμβάνει, ενδεικτικά, ανταλλαγή υπομνημάτων και αποδεικτικών στοιχείων και, εφόσον χρειαστεί, ακροαματική διαδικασία. Όταν το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και ότι η υπόθεση είναι ώριμη για την έκδοση απόφασης, ενημερώνει τα μέρη και τον ΕΟΔΙΔ.

6ο βήμα – Έκδοση Διαιτητικής Απόφασης

Το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει απόφαση για την επίλυση της διαφοράς που του υπέβαλαν τα μέρη. Ο ΕΟΔΙΔ φροντίζει για την κοινοποίηση της απόφασης στα μέρη. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί αναλόγως των αναγκών της εκάστοτε υπόθεσης.

 

Το κόστος μιας Διαιτησίας

 • Αμοιβή Διαιτητών

Η αμοιβή για την εκδίκαση της διαφοράς καθορίζεται βάσει του ύψους του αντικειμένουτης διαφοράς και ανάλογα με τον αριθμό διαιτητών από τους οποίους συγκροτείται το διαιτητικό δικαστήριο (μόνος διαιτητής ή τριμελές διαιτητικό δικαστήριο).

 • Αμοιβή ΕΟΔΙΔ

Η αμοιβή για τη διαχείριση της διαιτητικής διαδικασίας καθορίζεται βάσει του ύψους του αντικειμένου της διαφοράς και αφορά στην οργάνωση της διαδικασίας και τη εν γένει διοικητική μέριμνα μέχρι την έκδοση της διαιτητικής απόφασης.

 • Χρεώσεις Housing & Accommodation

Το κόστος Housing & Accommodation για τη φιλοξενία της διαιτητικής διαδικασίας εξαρτάται από τον αριθμό συναντήσεων και διασκέψεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της διαιτησίας.

 • Αμοιβή Δικηγόρου

Για την παροχή νομικής υποστήριξης κατά την διαιτητική επίλυση της διαφοράς.

 • Αμοιβές τρίτων

Καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε υπόθεσης εφόσον χρειαστούν. Ενδεικτικά αναφέρονται η πραγματογνωμοσύνη, διερμηνείες, μεταφράσεις κ.ά. Συμβουλευτείτε την τιμολογιακή πολιτική του ΕΟΔΙΔ για υπηρεσίες διαιτησίας (Παράρτημα V Κανονισμού Διαιτησίας) και επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΙΔ για να ενημερωθείτε για το ακριβές κόστος της διαιτησίας για τη διευθέτηση της υπόθεσής σας.