Ποιοι Είμαστε

Σύντομη Ιστορία του ΕΟΔΙΔ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και μιας ομάδας επιφανών Δικαστικών, Πανεπιστημιακών και Δικηγόρων, και αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης διαμεσολάβησης (Ν 3398/10 και Ν 4512/18 και πλέον Ν 4640/19) και υπηρεσιών διαιτησίας (ΚΠολΔ 867-903, Ν 5016/2023).

Λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2016 ως ΝΠΙΔ με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας και συνεργάζεται με διακεκριμένους επαγγελματίες από τον δικαστικό, ακαδημαϊκό, δικηγορικό και άλλους κλάδους, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Η οργάνωση και φιλοξενία Διαιτησιών, που αποτελούν μία εκ των δραστηριοτήτων του ΕΟΔΙΔ, δομείται πάνω στην πολυετή εμπειρία που διαθέτει η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (www.nb.org) στη διοργάνωση εκατοντάδων εθνικών και διεθνών διαιτησιών ήδη από το έτος 2000, με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων Δικηγορικών Εταιριών και κορυφαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σήμερα, ο ΕΟΔΙΔ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σε κάθε υπόθεση δεκτική Διαμεσολάβησης ή/και Διαιτησίας με γνώμονα την ταχεία, οικονομική και πιο αποτελεσματική επίλυση της διαφοράς προς όφελος των μερών.

Στόχος & Φιλοσοφία

Ο ΕΟΔΙΔ συντάσσεται με όσες πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Μέσα από δύο σύγχρονους και ευέλικτους Κανονισμούς Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, διαμορφώνει τις υπηρεσίες του με άξονα την πεποίθηση ότι ο καλύτερος τρόπος επίλυσης των διαφορών είναι αυτός που ικανοποιεί εξίσου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Για τη βέλτιση πραγμάτωση του στόχου του, αναλαμβάνει δράσεις στο πλαίσιο που καθορίζεται από το Κατασταστικό του, όπου εξειδικεύεται περαιτέρω ο σκοπός του.

Δύναμη Συνεργασίας

Ο ΕΟΔΙΔ βασίζεται στο κύρος και την αξιοπιστία των συνεργατών του για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Η εύρυθμη λειτουργία του είναι αποτέλεσμα διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων πυλώνων του:

ΕΟΔΙΔ - Συνεργάτες

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΔΙΔ φροντίζει για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και συνεπικουρείται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Διαιτησίας, ο αυξημένος ρόλος και οι αρμοδιότητες των οποίων διασφαλίζουν το κύρος, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του ΕΟΔΙΔ.

Η Επιτροπή Διαιτησίας, το Συμβούλιο Διαιτησίας και το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης έχουν συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ και ασκούν τις αρμοδιότητές τους λειτουργώντας έκαστο βάσει του αντίστοιχου κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας.

Παρούσα σύνθεση:
Α. Καρατζάς, Μέτοχος ΕΟΔΙΔ, Δικηγόρος, ΜΒΑ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής
Λ. Καρατζά, Μέτοχος ΕΟΔΙΔ, Δικηγόρος, HRM, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Γ. Παπαντωνοπούλου, Δικηγόρος, LLM, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Διεύθυνση

Χάρης Μεϊδάνης, Acting Director, Δικηγόρος, ΔΝ, FCΙΑrb
Στέλλα Μερτή, Counsel – Head of Secretariat, Δικηγόρος, MΔΕ, LL.M.

Συμβούλιο Διαμεσολάβησης

Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ απαρτίζεται από καταξιωμένους νομικούς επιστήμονες, δικαστικούς και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι στέκονται αρωγοί στο έργο των Διαμεσολαβητών του Οργανισμού επιβλέποντας την αυστηρή τήρηση της διαδικασίας και ιδίως των κανόνων δεοντολογίας που επιβάλλεται να τηρούν όλοι οι συνεργάτες του ΕΟΔΙΔ που αναλαμβάνουν ή συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε υποθέσεις διαμεσολάβησης.

Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης αποτελεί αυτόνομο και ανεξάρτητο σώμα οι αρμοδιότητες του οποίου έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και προσδιορίζονται στον σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης.

Πρόεδρος
Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ.

Αντιπρόεδρος
Ι. Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Μέλη
Α. Κουτρομάνος, Πρόεδρος ΑΠ ε.τ.
Α. Καραμπατζός, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ε. Παπαθανασοπούλου, Δικηγόρος, LLM, Νομική Σύμβουλος & Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ.

Αναπληρωματικά Μέλη
Π. Σταϊκούρας, Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Επιτροπή Διαιτησίας

Η Επιτροπή Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες και έμπειρους επαγγελματίες με εξειδίκευση στη διαιτητική μέθοδο και διαδικασία. Λειτουργεί συμβουλευτικά, προς ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων από τον ΕΟΔΙΔ υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαιτητικής επίλυσης των διαφορών.

Η Επιτροπή Διαιτησίας αποτελεί αυτόνομο και ανεξάρτητο σώμα οι αρμοδιότητες του οποίου έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και προσδιορίζονται στον σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Διαιτησίας.

Πρόεδρος
Χ. Γεραρής, Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ.

Αντιπρόεδρος
Α. Κουτρομάνος, Πρόεδρος ΑΠ ε.τ
Ε. Περάκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλη
Μ. Θεοχαρίδης, Πρόεδρος ΑΠ ε.τ.
Κ. Καλαβρός, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Φ. Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Β. Λυκούδης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.
Α. Μαντάκου, Δικηγόρος, ΔΝ
Μ. Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Σ. Μπρεκουλάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Queen Mary University of London
Χ. Παμπούκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Γ. Πετρόχειλος KC, Δικηγόρος, Εταίρος Three Crowns LLP (Παρίσι)
Ι. Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.
Δ. Τσικρικάς, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
S. Greenberg, Δικηγόρος, Εταίρος Clifford Chance (Παρίσι)
Ch. Leathley, Δικηγόρος, Εταίρος Herbert Smith Freehills (Νέα Υόρκη)
E. Stein, Διαιτητής, Stein Arbitration (Βρυξέλλες)

Συμβούλιο Διαιτησίας

Η ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη της διαδικασίας Διαιτησίας διασφαλίζεται με την παρουσία του Συμβουλίου Διαιτησίας σε κάθε πράξη για την οποία συντρέχει ανάγκη συμμετοχής του ανεξάρτητου αυτού οργάνου, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διαιτησίας και έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Οι βασικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διαιτησίας είναι:

  • Διορισμός διαιτητών σε περίπτωση διαφωνίας των μερών
  • Κρίση επί αιτήσεως εξαιρέσεως διαιτητή
  • Αντικατάσταση διαιτητή εφόσον χρειαστεί
  • Σύντμηση ή παράταση προθεσμιών μέχρι τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου
  • Έγκριση των Όρων Διεξαγωγής της Διαιτησίας
  • Απόφαση σχετικά με τη συνεκδίκαση υποθέσεων και την εφαρμογή των κανόνων Ταχείας Διαδικασίας
  • Καθορισμός αμοιβών όταν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν δύναται να αποτιμηθεί σε χρήμα
  • Κρίση επί ενστάσεων
  • Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ερμηνεία του Κανονισμού Διαιτησίας

Πρόεδρος
Κ. Καλαβρός, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Αντιπρόεδρος
Ι. Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ

Μέλη
Α. Μαντάκου, Δικηγόρος, ΔΝ
Χ. Παμπούκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αναπληρωματικά Μέλη
Σ. Μπρεκουλάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Queen Mary University of London
Γ. Πετρόχειλος KC, DPhil, Εταίρος Three Crowns LLP