Συνεργασίες

Ο ΕΟΔΙΔ προωθεί την συνεργασία με την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στην οργάνωση και διεξαγωγή διαιτητικών διαδικασιών. Μέσα από ισχυρές συνεργασίες με κορυφαίους φορείς, οργανισμούς και επαγγελματίες, ενισχύουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας.

Οι Συνεργάτες μας

HIAC Logo

Επιτροπή Διαιτησίας Hangzhou​

Ο ΕΟΔΙΔ υπέγραψε τον Μάιο του 2024 μνημόνιο συνεργασίας με την Hangzhou Arbitration Commission του οποίου ο στόχος είναι η επίλυση διαφορών με «αποτελεσματικότητα, αμεροληψία και αρμονία». Η συνεργασία με το συγκεκριμένο κορυφαίο φορέα επίλυσης διάφορών της Κίνας, προσδίδει στον ΕΟΔΙΔ μία ακόμη σημαντική διάσταση εξωστρέφειας.

East China University of Political Science and Law - Logo

East China University of Political Science and Law

Ο ΕΟΔΙΔ υπέγραψε τον Μάιο του 2024 μνημόνιο συνεργασίας με το East China University of Political Science and Law με την οποία προσδοκά την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία και κατανόηση των σχετικών μεθόδων επίλυσης διαφορών όπως αυτές διεξάγονται στην Κίνα.