Υπηρεσίες

Ο ΕΟΔΙΔ παρέχει ευέλικτες λύσεις που διευκολύνουν τη διευθέτηση των διαφορών σας.

Ο ΕΟΔΙΔ απευθύνεται σε:

Πολίτες & Επιχειρηματίες

  • Συναινετική επίλυση της διαφοράς σας εντός λίγων ημερών με τη βοήθεια διαμεσολαβητή της επιλογής σας.
  • Επίλυση της διαφοράς σας εντός λίγων μηνών με έκδοση απόφασης από αμερόληπτο διαιτητικό δικαστήριο.

Δικηγόρους

  • Αξιοποίηση δομημένων διαδικασιών διαμεσολάβησης και διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών του εντολέα σας, στον συντομότερο δυνατό χρόνο με το μικρότερο δυνατό κόστος.
  • Κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες για τις συναντήσεις σας (διαπραγμάτευση, επεξεργασία σχεδίων, υπογραφή συμβάσεων κ.ά.).

Διαμεσολαβητές & Διαιτητές

  • Σύγχρονες εξοπλισμένες εγκαταστάσεις για τις ανάγκες κάθε διαδικασίας διαμεσολάβησης ή διαιτησίας.
  • Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη για τις υποθέσεις διαμεσολάβησης ή διαιτησίας που αναλαμβάνετε.