ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Διαιτητής