ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
Δικηγόρος, MΔΕ, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια (CEDR)
Διαμεσολαβητής

Τομείς εξειδίκευσης: Εμπορικό και αστικό δίκαιο

Εμπειρία στη διαμεσολάβηση: Έχει συμμετάσχει σε διαμεσολαβήσεις για την επίλυση διαφορών εμπορικών, μισθωτικών και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής (2002, ΔΠΘ), Μεταπτυχιακό στο Αστικό Δίκαιο (2004, ΕΚΠΑ), Δίπλωμα στην Κανονιστική Συμμόρφωση σε Επιχειρήσεις (Diploma in Business Compliance), (International Compliance Association, Alliance Manchester Business School, the University of Manchester).

Η Χριστίνα Καρακώστα είναι Νομική Σύμβουλος και Διευθύντρια Κανονιστικής Συμμόρφωσης στα Παγωτά Δωδώνη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Chillbox Global.
Από το 2005 ασχολείται κυρίως με συμβάσεις δικαιόχρησης και αντιπροσώπευσης καθώς και με κατοχύρωση βιομηχανικής ιδιοκτησίας (σήματα και σχέδια).