ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ
Δικηγόρος (ΔΣ Πειραιώς), ΔΝ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτικού Δικαίου, Πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτιλιακών Δικηγόρων, Επικεφαλής Εταίρος - «Τιμαγένης Δικηγορική Εταιρία»
Διαιτητής
Νοταρά 136, Πειραιάς, 18536
2104220000
2104221388
gjt@timagenislaw.com

Τομείς εξειδίκευσης: Πολιτική Δικονομία και Διαιτησία, Ναυτικό δίκαιο, Δίκαιο της Θαλάσσης και της Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Οικονομικό Δίκαιο, Γενικό Εμπορικό Δίκαιο, Επενδύσεις Εξωτερικού, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Εταιριών, Δίκαιο Κεφαλαιαγορών.

Εμπειρία στη διαιτησία: Έχει διατελέσει Διαιτητής (στις περισσότερες περιπτώσεις Πρόεδρος Διαιτητικού Δικαστηρίου) σε αρκετές διαιτησίες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (NEE) και σε σημαντικό αριθμό διαιτησιών (συμπεριλαμβανομένων διαιτησιών στο Λονδίνο) ως δικηγόρος των μερών.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής και Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Κάτοχος πτυχίου Master (LL.M) και διδακτορικού (PhD) στο ναυτικό Δίκαιο και το δίκαιο της θαλάσσης (Πανεπιστήμιο Λονδίνου).

Επαγγελματική σταδιοδρομία: Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις επί ναυτιλιακών θεμάτων στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτικού Οργανισμού (ΙΜΟ) και του ΟΗΕ, ως μέλος Ελληνικής Αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένης της διάσκεψης ΟΗΕ για το δίκαιο της θαλάσσης (1974-1982). Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Comité Maritime International (CMI 2000 έως 2008). Πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτικού Δικαίου. Πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτιλιακών Δικηγόρων. Πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (1989-1995). Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για τον ΚΠολΔ και τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Βοηθός της Έδρας Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973-1976). Δίδαξε δίκαιο της θαλάσσης στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (τάξη Δοκίμων Σημ/ρων ΛΣ) 1978-1982. Έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα με αντικείμενο το ναυτικό δίκαιο, το δίκαιο της Θαλάσσης και την Πολιτική Δικονομία, μεταξύ των οποίων το βιβλίο “International Control of Marine Pollution”, (Oceana Publications, Bobbs Ferry, N.York – Sitjhoff, The Netherlands). 1980 (2 Volumes pp. lvii+878).