ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΠΠΗΣ
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ – Δικηγόρος
Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης: Ενοχικό Δίκαιο (Δίκαιο Συμβάσεων και Δίκαιο Αστικής Ευθύνης), Εμπράγματο Δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο, Δίκαιο της Ενέργειας, Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Δίκαιο της Οικονομικής Κρίσης

Εμπειρία στη διαιτησία: Τομέας ενέργειας, συμβάσεις παραχώρησης, συμβάσεις κατασκευής και εκμετάλλευσης έργου κ.λπ.

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης (J.W. Goethe Universität – Frankfurt am Main) (θέμα διδακτορικής διατριβής: «Das System der Haftung der Banken bei Aktienemissionen über die Börse – Η ευθύνη των τραπεζών από τη διάθεση μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου – 2003 – επιβλέπων Prof. Dr. Manfred Wolf).

Ενδεικτικές επιστημονικές εργασίες: Ηλεκτρική Ενέργεια και Δίκαιο των Συμβάσεων (2018), Αποζημίωση των επενδυτών και δίκαιο της κεφαλαιαγοράς (2012), Η γνώση στα νομικά πρόσωπα – Προς μια θεωρία του καταλογισμού για τις ανάγκες της πράξης (2009), Η διαμόρφωση των συμβάσεων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη (2003), Η οικονομική κρίση και το δίκαιο των συμβάσεων (ΔΕΕ 2011, 11-22), Die neugewon-nene Bedeutung klassischer Vertragsrechtstheorien angesichts der ak-tuellen europӓischen Wirtschaftskrise (Universitӓt Fribourg – Institut für Europarecht – Switzerland 2014)

Ο Δημήτρης Λιάππης είναι Γραμματέας του Ελληνικού Παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Διαιτησίας (European Court of Arbitration), Μέλος του Ελληνικού Τμήματος του European Court of Arbitration, Διαιτητής του Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ), Μέλος της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών (ΕΤΔΙΜΕ), Ταμίας της Ένωσης Αστικολόγων (ΕΝΑΣ), Μέλος της Εταιρίας Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), Μέλος της Εταιρίας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, ενώ διετέλεσε επίσης Αν. Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.