Ο ΕΟΔΙΔ στους προτεινόμενους φορείς διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών μεταξύ της πλατφόρμας BOX Οnline Delivery και των συνεργαζόμενων Επαγγελματιών

Ο ΕΟΔΙΔ συμπεριλαμβάνεται στους προτεινόμενους ανεξάρτητους φορείς διαμεσολάβησης, στους οποίους μπορούν να προσφύγουν οι Επαγγελματίες που συνεργάζονται με την πλατφόρμα του Ομίλου ΟΤΕ “BOX Online Delivery”, η οποία προσφέρει υπηρεσίες παραγγελίας και παράδοσης τροφίμων και προϊόντων σε συνεργασία με πάνω από 10.000 Επαγγελματίες (εστιατόρια και καταστήματα πώλησης καταναλωτικών αγαθών).

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ της πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών και των επαγγελματιών του δικτύου της, η οποία δεν κατασταθεί εφικτό να επιλυθεί μέσω του συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών, προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής των Μερών σε Διαμεσολάβηση,  με κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος από οποιοδήποτε από τα Μέρη στον προτεινόμενο Οργανισμό Διαμεσολάβησης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn