Δημοσίευση Έκθεσης Πεπραγμένων 2021 της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης

Προ ολίγων ημερών δημοσιεύθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης για το έτος 2021, από την οποία αντλούνται χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για την βαθμιαία πορεία του θεσμού και την πρακτική εφαρμογή του. Για παράδειγμα, μέσα σε έναν χρόνο διπλασιάστηκε ο αριθμός των υποθέσεων που υπήθχησαν σε εκούσια διαδικασία διαμεσολάβησης (1.208 περιπτώσεις για το έτος 2021 έναντι 622 για το έτος 2020), ενώ αντίστοιχα, στο διάστημα αυτό, σχεδόν διπλασιάστηκε και ο αριθμός των περιπτώσεων που η διαμεσολάβηση κατέληξε με συμφωνία των μερών (952 περιπτώσεις για το 2021 έναντι 500 για το 2020). Αντίθετα, μικρό εμφανίζεται το ποσοστό των υποθέσεων που κατέληξαν σε συμφωνία μέσω διαμεσολάβησης ενώ είχε προηγηθεί Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ποσοστό 7,63% – καίτοι δεν μπορούν ακόμα λόγω συνθηκών covid-19 & εκκρεμών υποθέσεων να αντληθούν ακριβή στατιστικά στοιχεία).

Επιπλέον, διαφαίνεται ισχυρή τάση προσφυγής στη διαμεσολάβηση στις οικογενειακές υποθέσεις, με τις εμπράγματες και τις εμπορικές να ακολουθούν.

Τέλος, έχουν σταχυολογηθεί από την ΚΕΔ οι παθογένειες και τα πρακτικά προβλήματα που παρατηρούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας διορισμού διαμεσολαβητή για Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης από την ΚΕΔ, όταν δεν είναι δυνατή η συμφωνία των μερών στο πρόσωπο του Διαμεσολαβητή.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την Έκθεση Πεπραγμένων.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn