Νομική Βοήθεια στη Διαμεσολάβηση – Δημοσίευση ΦΕΚ για την αποζημίωση διαμεσολαβητών & νομικών παραστατών

Στις 29 Ιουλίου 2022 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 4056/29-07-2022 με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης των νομικών παραστατών και των διαμεσολαβητών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση, τα δικαιολογητικά που οι δικαιούχοι νομικοί παραστάτες και διαμεσολαβητές πρέπει να υποβάλουν για την είσπραξη της αποζημίωσής τους και η διαδικασία καταβολής της.

Σημειώνεται ότι με την παρούσα υπουργική απόφαση αποζημιώνονται και οι διαμεσολαβητές που έχουν ήδη διορισθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4640/2019 και πριν από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί δημιουργίας Μητρώου Διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4640/2019.

Δείτε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ 4056/29-07-2022 «Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ν. 4640/2019) και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των διαμεσολαβητών και των νομικών παραστατών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn