Διαμεσολάβηση για τη διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών

Ο Κ. Πλιάτσικας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επισκ. Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Βασικός Εισηγητής στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Κτηματολογική Διαμεσολάβηση του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών ΕΟΔΙΔ,   εκθέτει περιεκτικά το σύνολο των νέων  ρυθμίσεων για την κτηματολογική διαμεσολάβηση και απαντά σε πληθώρα πρακτικών ερωτημάτων, όπως:

  • Ποιες διαφορές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κτηματολογικής διαμεσολάβησης;
  • Υπάγεται στο ρυθμιστικό της πεδίο η άρση της εκκρεμότητας που δημιουργείται από την άρνηση του Προϊσταμένου να καταχωρίσει κάποια πράξη που του προσκομίζεται;
  • Είναι δυνατή μέσω κτηματολογικής διαμεσολάβησης η επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στο πλαίσιο του άρθρου 7§2 ΕθνΚτημ.;
  • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής μιας κτηματολογικής διαφοράς σε διαδικασία διαμεσολάβησης;
  • Ποια είναι τα βήματα της διαδικασίας μιας κτηματολογικής Υποχρεωτικής Αρχικης Συνεδρίας Διαμεσολάβησης;
  • Ποιες είναι οι τυχόν αποκλίσεις από τις βασικές ρυθμίσεις του Ν 4640/2019 που υπαγορεύνται από λόγους «κτηματολογικής αναγκαιότητας»;
  • Ποιες είναι οι συνέπειες της επιτυχούς επίλυσης μιας κτηματολογικής διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης;

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο.

(Μέσο Αρχικής Δημοσίευσης: ΤΝΠ QUALEX, ΕφΑΔΠολΔ, 7/2022, σελ. 810 – 820 )

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn