Διαμεσολάβηση στο Ηνωμένο Βασίλειο – Δυναμική προσπάθεια ένταξης του θεσμού στο σύστημα της πολιτικής δικαιοσύνης

Μόλις προ ολίγων εβδομάδων δημοσιεύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο κυβερνητικό σχέδιο με προτάσεις για σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα, που προβλέπει την «υποχρεωτική» διερεύνηση της δυνατότητας επίλυσης με διαμεσολάβηση των υποθέσεων έως 10.000 λιρών. Με τη ρύθμιση αυτή, υπολογίζεται ότι περί τις 20.000 υποθέσεις ετησίως θα επιλύονται εκτός των δικαστηρίων, πιο άμεσα, οικονομικά και ευέλικτα για τα εμπλεκόμενα μέρη, αποσυμφορώντας παράλληλα τα πινάκια των δικαστηρίων και επιταχύνοντας έτσι την έκδοση αποφάσεων σε υποθέσεις αυξημένης πολυπλοκότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση, με θέμα την επέκταση χρήσης της διαμεσολάβησης στο σύστημα της πολιτικής δικαιοσύνης. Πέραν των παραπάνω προτάσεων, η Κυβέρνηση εξετάσει την περαιτέρω επέκταση της «υποχρεωτικότητα» της διαμεσολάβησης και σε άλλες κατηγορίες υποθέσεων. Για τον λόγο αυτό στο 2ο σκέλος της διαβούλευσης, καλούνται οι χρήστες να καταθέσουν τις προτάσεις τους αναφορικά με την ανάγκη που θα προκύψει για αυξημένα εχέγγυα λειτουργίας και εποπτείας του κλάδου, όσον αφορά για παράδειγμα τη διαπίστευση διαμεσολαβητών, τη θέσπιση κώδικα δεοντολογίας, την ενδεχόμενη δημιουργία κάποιας ρυθμιστικής αρχής κ.λπ.

Δείτε εδώ ολόκληρο το έγγραφο των προτάσεων που έχει τεθεί σε διαβούλευση. Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2022, ενώ μετά το πέρας της πρόκειται να δημοσιευθούν τα πορίσματά της και να δρομολογηθούν οι σχετικές εξελίξεις.

Για αναλυτικότερη ενημέρωση μπορείτε να ανατρέξετε εδώ και εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn