Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ επιλέγει ρήτρα διαμεσολάβησης-διαιτησίας ΕΟΔΙΔ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με ιστορία 130 ετών και ηγετική θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, προστέθηκε σε μια σειρά από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που συμπεριλαμβάνουν σε συμβάσεις τους με προμηθευτές και συνεργάτες ρήτρα διαμεσολάβησης – διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ), επιλέγοντας να επιλύσει διαφορές που ενδεχομένως ανακύψουν, εξωδικαστικά, με τρόπο αποτελεσματικό, ευέλικτο και οικονομικό.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn