ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή
Διαιτητής
Αναγνωστοπούλου 44, Αθήνα, 106 73
2103647397
ztsolakidis@tsolakidislaw.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ενέργειας, Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων

Εμπειρία στη διαιτησία: Συμμετοχή σε εσωτερικές και διεθνείς διαιτησίες ως διαιτητής, νομικός εμπειρογνώμονας και δικηγόρος.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Αστικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ευθύνη για ενέργειες βοηθών εκπλήρωσης και προστηθέντων»).

Ο Ζαφείριος Τσολακίδης είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 2002, παρ’ Αρείω Πάγω από το 2012.

Το 2010 εξελέγη λέκτορας και από το 2014 είναι Επίκουρος Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι μέλος της Ένωσης Αστικολόγων, της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου, της Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και της Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου. Επίσης, είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής και τακτικός συνεργάτης πολλών νομικών περιοδικών (ΝοΒ, ΧρΙΔ, ΕφΑΔ, ΧρηΔικ).

Έχει συγγράψει τέσσερα αυτοτελή βιβλία [«Η δημοσιότητα των πράξεων και των δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο» (2013)· «Ευθύνη για ενέργειες βοηθών εκπλήρωσης και προστηθέντων» (2008)· «Ακύρωση δικαιοπραξίας με αντικείμενο ακίνητο και προστασία των τρίτων κατά το σύστημα μεταγραφών και κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο» (2003)· «Το Δίκαιο των ΑΕΙ» (2014)] και έχει δημοσιεύσει πάνω από 30 μελέτες σε νομικά περιοδικά, τιμητικούς τόμους και συλλογικά έργα.