ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Πρόεδρος ΑΠ ε.τ.
Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης: Εμπορικό Δίκαιο, Εμπράγματο-Κληρονομικό,  Απαλλοτριώσεις, Ιδιωτικές διαφορές μεταξύ Δημοσίου/ΝΠΔΔ και ιδιωτών.

Εμπειρία στη διαιτησία: Συμμετοχή σε διεξαχθείσες  κατά το χρονικό διάστημα 2013-2017 τέσσερις διαιτητικές υποθέσεις, από τις οποίες σε τρείς ως επιδιαιτητής και σε μία ως μοναδικός διαιτητής.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά,  Αγγλικά.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

O Μιχαήλ Θεοχαρίδης διετέλεσε Δικαστής της τακτικής Δικαιοσύνης επί τέσσερις δεκαετίες, αφυπηρετώντας το έτος 2014 με το βαθμό του Προέδρου ΑΠ.

Κατά τα έτη 1997-1999, 2004, 2005,  2009 και 2015 δίδαξε στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών τα μαθήματα Εμπορικό Δίκαιο (Εταιρείες- Πιστωτικοί Τίτλοι), Εμπράγματο-Κληρονομικό Δίκαιο και Έλεγχος Συνταγματικότητας Νόμων – Ατομικές Ελευθερίες. Από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι το Μαϊο του 2013 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Κατά το διάστημα της θητείας του στην Εθνική Σχολή διοργάνωσε δεκαέξι σεμινάρια επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών στα οποία έλαβε ενεργό μέρος. Τυγχάνει επιστημονικός Συνεργάτης του νομικού περιοδικού Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας.

Είναι μέλος του Συμβουλίου Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ.