ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Δικηγόρος-Διαχειριστής Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Μικρουλέα, Σταϊκούρας και Συνεργάτες»
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης: Χρηματοοικονομικό δίκαιο, δίκαιο κεφαλαιαγοράς

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Aγγλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής (ΕΚΠΑ), LL.M. στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο (Queen Mary University of London), Διδακτορικό στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς (LSE)

Επαγγελματική πορεία: Ο Παναγιώτης Σταϊκούρας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικού Δικαίου στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Δικηγόρος-Διαχειριστής Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Μικρουλέα, Σταϊκούρας και Συνεργάτες».
Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει ως επί το πλείστον δημοσιεύσεις στο πεδίο του χρηματοοικονομικού δικαίου τόσο σε ημεδαπά περιοδικά όσο κυρίως και σε πλήθος αναγνωρισμένων αλλοδαπών περιοδικών με κριτές (π.χ., European Business Law Review, European Business Organization Law Review, Legal Issues of Economic Integration, Journal of Corporate Law Studies, Journal of Banking Regulation, Journal of Financial Regulation and Compliance, Journal of Business Law, European Journal of Law and Economics, Financial Markets, Institutions & Instruments, Review of Finance, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Management Science).
Είναι επίσης και εισηγητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών στο πεδίο του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.
Είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (ΥΔΔΑΔ) και αναπληρωματικό μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΙΔ.