ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Διαιτητής
Ομήρου 6, Αθήνα, 105 64
2103231142
eperakis@otenet.gr

Τομείς εξειδίκευσης:  αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, ανταγωνισμός – κρατικές ενισχύσεις, διεθνείς συναλλαγές, διεθνής εμπορική διαιτησία, εμπορικά σήματα, εμπορικές εταιρίες – επιχειρήσεις, εμπορικές συμβάσεις, εξαγορές & συγχωνεύσεις, επενδύσεις, επενδυτική διαιτησία, κεφαλαιαγορά, πτωχευτικό δίκαιο, τραπεζικές διαφορές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Εμπειρία στη διαιτησία: Συμμετοχή σε πολλές διαιτητικές διαδικασίες (εθνικές ή διεθνείς, ιδίως ICC και LCIA), ως μέλος τριμελών συνθέσεων ή ως μόνος διαιτητής.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο εμπορικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Paris II (Γαλλία). Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ενοχικές δεσμεύσεις του δικαιώματος ψήφου του μετόχου», 1977).

O Ευάγγελος Περάκης είναι μέλος του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, αντιπρόεδρος της Εταιρίας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, μέλος της International Academy of Comparative Law, του European Corporate Governance Institute (ECGI), της Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων και διαφόρων άλλων επιστημονικών ενώσεων. Υπήρξε μέλος διαφόρων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, ιδίως δε Πρόεδρος της Επιτροπής για την αναμόρφωση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας (2005-2007 και πάλι 2013-2014), για την εισαγωγή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (2011-2012), για την αναμόρφωση της διαδικασίας εξυγίανσης (2012), για την εισαγωγή του θεσμού της επιφάνειας (2011) κ.ά. Μέλος της ομάδας για την εκπόνηση ευρωπαϊκού πρότυπου νόμου για την ανώνυμη εταιρία («European Model Company Act Group»). Διευθυντής σύνταξης του μηνιαίου περιοδικού «Δίκαιο των Επιχειρήσεων και των Εταιριών» (ΔΕΕ). Το συγγραφικό του έργο αφορά το ιδιωτικό δίκαιο. Δικηγορεί ως εταίρος της δικηγορικής εταιρίας  «Δρακόπουλος και Βασαλάκης».

Είναι Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ.