ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΛΕΚΚΑΣ
Καθηγητής Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ
Διαιτητής
Τ: +30 210 9827638, +30
+302109827638, +306972707937
glekkas@law.uoa.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Αδικοπραξίες, Αστική ευθύνη, Ακίνητα, Αμυντική Βιομηχανία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αξιόγραφα, Δημόσιες Συμβάσεις, Κατασκευαστικές διαφορές, Διεθνείς Συναλλαγές, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Εμπορικές Εταιρίες – Επιχειρήσεις, Εμπορικές Συμβάσεις, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, Επενδύσεις, Επενδυτική Διαιτησία, Ιατρικές διαφορές, Ιδιωτικό Δίκαιο, Καταναλωτικές διαφορές – Προστασία Καταναλωτή, Κεφαλαιαγορά, Κληρονομικές διαφορές, Κοινοπραξίες, Κτηματολόγιο, Μεταφορές, Μισθωτικές Διαφορές, Νομικοί Έλεγχοι (Due diligence), Οικογενειακές διαφορές, Περιβαλλοντικό Δίκαιο, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πολιτισμικό Δίκαιο, Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Συγκριτικό Δίκαιο, Συμβάσεις, Τεχνολογία, Τραπεζικές διαφορές, Φαρμακευτικά, Χρηματιστηριακές διαφορές, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Εμπειρία στη διαιτησία: συμμετέχει ως Legal Expert σε Διεθνείς Διαιτησίες (ICC, LMAA) και Δικαστήρια της αλλοδαπής (High Court of Justice [EWHC], Cour de cassation [Paris]).

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά

Σπουδές: Πτυχίο νομικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Διδακτορικό (Πανεπιστήμιο Descartes – Paris V, με βαθμό άριστα), μεταδιδακτορική υποτροφία (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Αμβούργο)

Ο Γ. Κ. Λέκκας είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εγγεγραμμένος στον ΔΣΑ από το έτος 1993, και συμπεριλαμβάνεται στο GC Powerlist Greece & Cyprus 2018 Legal 500. Έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και επιτροπών εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επιπλέον, διδάσκει Αστικό Δίκαιο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δίκαιο Τραπεζικών Συναλλαγών, Δίκαιο Ασφάλισης Πιστώσεων, Συγκριτικό Δίκαιο των Συμβάσεων. Είναι μέλος του ICC Hellas, του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (CCIFH) και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της «Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς». Έχει εκπονήσει πλήθος επιστημονικών μελετών και συγγραμμάτων.