ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
Αρεοπαγίτης ε.τ.
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης:  Εργατικές διαφορές, Μισθωτικές διαφορές, Διαφορές ναυτικού δικαίου, Διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα και ασφαλίσεις, Ενοχικό δίκαιο, Αστικές διαφορές εν γένει, Ποινικές διαφορές

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1970)

Η Βαρβάρα Κριτσωτάκη διετέλεσε Δικαστής της τακτικής Δικαιοσύνης επί δεκαετίες, αφυπηρετώντας με τον βαθμό της Αρεοπαγίτη.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της υπηρέτησε στο Ειρηνοδικείο Μυλοποτάμου, στα Πρωτοδικεία Πειραιώς, Μυτιλήνης, Σάμου και Αθηνών, στα Εφετεία Κρήτης, Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και, ως Αρεοπαγίτης, στο τμήμα των εργατικών διαφορών, ενώ κατά το δικαστικό έτος 2010-2011 άσκησε καθήκοντα επιθεωρήτριας της Θ΄ δικαστικής περιφέρειας.

Πριν την έναρξη του δικαστικού της έργου, εργάστηκε ως ιδιωτικός υπάλληλος και κατόπιν ως εφοριακός υπάλληλος.

Είναι ενεργό μέλος της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών και λαμβάνει τακτικά μέρος σε σεμινάρια και συνέδρια νομικού, ιστορικού, φιλοσοφικού και γλωσσικού περιεχομένου.

Είναι Διαμεσολαβήτρια διαπιστευμένη από το ΥΔΔΑΔ.