ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Δικηγόρος, Επικεφαλής Εταίρος του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών, Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη
Διαιτητής
T:
2103607811, 2103600069
glogothetis@koutalidis.gr

Τομείς εξειδίκευσης: δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις, ακίνητα, ενέργεια, εργατικό δίκαιο, μετανάστευση

Εμπειρία στη Διαιτησία: εξειδικεύεται στη διεθνή διαιτησία και είναι επικεφαλής εταίρος του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών (επιδικιών, διαιτησιών και διαμεσολαβήσεων) της δικηγορικής εταιρείας Κουταλίδη. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εμπορικών και κατασκευαστικών διαιτησιών με την ιδιότητα του συνηγόρου ή του διαιτητή, συμπεριλαμβανομένων ad hoc διεθνών διαιτησιών και διεθνών εμπορικών διαιτησιών υπό τους κανόνες του ICC, UNCITRAL και LMAA.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Μονάχου

Επαγγελματική πορεία: Ο Γρηγόρης Λογοθέτης είναι δικηγόρος Πειραιά, μέλος της ΙΒΑ και του ICC Hellas. Είναι Επικεφαλής Εταίρος του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών της Δικηγορικής Εταιρείας Κουταλίδη και Διευθυντής του Κλάδου Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ. Υπό την ιδιότητά του στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΡ, έχει παρασταθεί και συμπράξει σε πλξιώρα διαδικασιών επιτροπών φιλικού διακανονισμού διαφορών της Επιχείρησης στο πλαίσιο εκτέλεσης μεγάλων κατασκευαστικών συμβάσεων.