ΖΩΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος, ΔΝ, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΔΑΔ), Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (ΥΔΔΑΔ)
Διαμεσολαβητής

Τομείς εξειδίκευσης: Αστική, Εμπορική και Οικογενειακή διαμεσολάβηση, Διαμεσολάβηση στις Εργασιακές Σχέσεις, Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά

Η Ζωή Γιαννοπούλου είναι εκπαιδεύτρια στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (ΙΚΔΘ) και Εισηγήτρια Επίλυσης Συγκρούσεων στο MBA πρόγραμμα του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

Είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο από το ADR (UK) στην Αστική και Εμπορική, στην Οικογενειακή και στη Διαμεσολάβηση στις Εργασιακές Σχέσεις. Είναι επίσης πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών σε Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση και Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών στη Σχολική διαμεσολάβηση.

Έχει μετεκπαιδευτεί στη Διαμεσολάβηση και στις Διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Master Class στο Πανεπιστήμιο Ηarvard των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι επίσης διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια από τη Διεθνή Ακαδημία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.