ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑ
Δικηγόρος - LL.M., Διαπιστευμένη Διαμεσολάβητρια (ΥΔΔΑΔ, UK),
Διαμεσολαβητής
Καρόλου Ντηλ 20, Θεσσαλονίκη, 54623
2310223443, 6944691643
2310223983
m.chatzileonida@gmail.com

Τομείς εξειδίκευσης:  Αστικές, εμπορικές, επιχειρηματικές και οικογενειακές διαφορές

Εμπειρία στη διαμεσολάβηση: Διαμεσολαβήτρια και νομική παραστάτις σε αστικές, εμπορικές, επιχειρηματικές και οικογενειακές διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Μεταπτυχιακός Τίτλος LL.M. στο Διεθνές και Συγκριτικό Επιχειρηματικό Δίκαιο από το London Guildhall (Metropolitan) University (UK)

H Μαρία Χατζηλεωνίδα είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι ειδικευμένη και πιστοποιημένη στην Εμπορική και Οικογενειακή Διαμεσολάβηση και στις Διαπραγματεύσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους διαμεσολαβητές και σχετικούς φορείς ως και εκπαιδεύτρια και συντονίστρια διεξαγωγής Δημοσίων Διαλόγων.

Εκπαιδεύει από το 2013 στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕΔΙΠ) στο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών στην Αστική και Εμπορική Διαμεσολάβηση και στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και έχει αξιολογήσει κατά τη Διαδικασία Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών.

Συντονίζει Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Οικογενειακής και Εμπορικής  Διαμεσολάβησης. Έχει σχεδιάσει, οργανώσει, εκπονήσει και εκπαιδεύει σε Πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Συμμετέχει ως Κριτής στον Διεθνή Διαγωνισμό Εμπορικής Διαμεσολάβησης του Διεθνούς Επιμελητηρίου Εμπορίου (ICC Paris) και στον Διεθνή Διαγωνισμό Διαμεσολάβησης του International Academy of Dispute Resolution (InADR).

Είναι Μέλος εθνικών και διεθνών Επιτροπών, Εταιριών, Κέντρων, Οργανισμών και Συνδέσμων σχετικών με τη Διαμεσολάβηση.

Προσκαλείται συχνά ως Εισηγήτρια Εκπαίδευσης Διαμεσολάβησης σε συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετέχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια και fora για τη Διαμεσολάβηση.