ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ.,
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης:  Δημόσιο δίκαιο – Συνταγματικό δίκαιο, Διοικητικό δίκαιο, Φορολογικό δίκαιο, Δίκαιο συμβάσεων κ.λπ.

Εμπειρία στη διαιτησία: Συμμετέχει ως επιδιαιτητής σε διαδικασίες διαιτησίας. Έχει ασχοληθεί με υποθέσεις που αφορούσαν θέματα franchising, φορολογική-προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και  μισθωτικές διαφορές.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής και Πτυχίο Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακός τίτλος ανωτάτων σπουδών Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris ΙΙ

Ο Φιλοκτήμων Αρναούτογλου υπηρέτησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον διορισμό του το 1975 μέχρι την αφυπηρέτησή του (2015) από τη θέση του Αντιπροέδρου ΣτΕ.

Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, μέλος του Ιδρύματος Μιχ. Στασινόπουλου και Διαμεσολαβητής διαπιστευμένος από το ΥΔΔΑΔ.

Έχει εμβαθύνει σε νομικά ζητήματα σε επίπεδο συγγραφής στο πλαίσιο των έργων: Τα ασφαλιστικά μέτρα του Ν. 3886/2010 (2011), Η «πρότυπη» ή «πιλοτική» δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (2012). Διάφορα άρθρα και σχόλια του κ. Αρναούτογλου έχουν δημοσιευτεί στον νομικό τύπο.