ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος Αθηνών παρ' Αρείω Πάγω, LL.M., MBΑ, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ
Διαμεσολαβητής
Αφροδίτης 39, Π. Φάληρο, Αθήνα 17561
+302109858705
olympia.anastasopoulos@gmail.com

Τομείς εξειδίκευσης: οικογενειακές διαφορές, διαφορές στον χώρο εργασίας, σχολική διαμεσολάβηση, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υποθέσεις Ν.3869/2010, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, τραπεζική διαμεσολάβηση, διαφορές δανειοληπτών με τραπεζικά ιδρύματα σχετικά με τα «κόκκινα δάνεια».

Εμπειρία στη διαμεσολάβηση: Διαθέτει ευρεία εμπειρία σε διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ιδιαίτερη επιτυχία στους τομείς των εργασιακών σχέσεων και των οικογενειακών διαφορών. Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για διαδικτυακή ενημέρωση και στήριξη του θεσμού, ιδιαίτερα σε συναδέλφους δικηγόρους αλλά και δικαστικούς.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Σπουδές: πτυχίο Νομικής, μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (τομέας Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου) και στο ALBA (ΜΒΑ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση σε Finance & Statistics). Η Oλυμπία Αναστασοπούλου είναι Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια σε οικογενειακές υποθέσεις και σε υποθέσεις στον εργασιακό χώρο και με μεγάλη εμπειρία σε διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Διαμεσολαβητών «In Medio» και συμμετέχει σε συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό, ημερίδες, παρουσιάσεις και fora σχετικά με τη διαμεσολάβηση.