Ξένο Στούντιο παραγωγής και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Ηθοποιών «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» επιλέγουν ΕΟΔΙΔ

Σε σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ ξένου Στούντιο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και του εν λόγω Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων με αντικείμενο την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης επί των ερμηνειών των μελών του Οργανισμού, ενσωματώθηκε, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, ρήτρα διαιτησίας – διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ.

Βάσει της πρόβλεψης αυτής, εάν ανακύψει διαφορά μεταξύ του ξένου Στούντιο και του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης απορρέουσα από την εν λόγω σύμβαση, τα μέρη θα προσφύγουν σε διαιτησία υπό τον Κανονισμό Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ, με δυνατότητα των μερών, αν στην πορεία ανακύψουν περιθώρια συμβιβασμού, να διακόψουν τη διαιτησία και να επιχειρήσουν επίλυση με διαμεσολάβηση υπό τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn