Άρθρο 37 Ν 4990/2022 – Διευκρίνιση για την αναστολή των προθεσμιών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης

Στο άρθρο 37 του Ν 4990/2022 [ΦΕΚ Α’ 210/11.11.2022], διευκρινίζεται ότι:

«Κατά την αληθή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν 4640/2019 (Α’ 190), η έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για τη διεξαγωγή της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας ή η συμφωνία της εκούσιας προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του άρθρου 5, αναστέλλει και τις δικονομικές προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 215 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [ΠΔ 503/1985, (Α’ 182)], για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία διαμεσολάβησης».

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn