Συχνές Ερωτήσεις

Υποθέσεις Δεκτικές Διαιτησίας

Σε διαιτησία μπορεί να υπαχθεί κάθε ιδιωτική διαφορά εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενό της (δηλαδή εφόσον ο νόμος δεν επιτάσσει αναγκαστικά την παρεμβολή πολιτειακού οργάνου για την επίλυσή της).
Ενδεικτικά, η διαιτησία είναι αποτελεσματική για την επίλυση, μεταξύ άλλων,
• διαφορών από αγοραπωλησίες ή εμπορικές συμβάσεις,
• διαφορών που ανακύπτουν στο πλαίσιο διεθνών εμπορικών συναλλαγών,
• μισθωτικών διαφορών και σχέσεων οροφοκτησίας,
• κατασκευαστικών, ναυτιλιακών ή τεχνικών διαφορών,
• διαφορών σχετικών με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
• διαφορών στον τομέα της ενέργειας, της μεταποίησης, του τουρισμού, των μεταφορών και της υγείας,
• ενώ ξεχωριστή θέση και ανάπτυξη έχει και η διαιτησία για κατασκευαστικές διαφορές.
Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΙΔ, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το εάν η υπόθεσή σας μπορεί να επιλυθεί με διαιτησία.

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία που βασίζεται κυρίως στην εθελούσια συμμετοχή και τη διάθεση συνεργασίας των μερών για την επίλυση της διαφοράς τους και συμφιλίωσης. Η διαιτησία ενδείκνυται έναντι της διαμεσολάβησης όταν οι διάδικοι δεν έχουν ιδιαίτερη διάθεση συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά συμφωνούν να αναθέσουν σε δικαστήριο της επιλογής τους (δηλαδή σε διαιτητικό δικαστήριο) την επίλυση της υπόθεσής τους. Επιπλέον, οι διάδικοι στη διαιτησία δεν έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από τη διαδικασία κατά βούληση, όπως συμβαίνει στη διαμεσολάβηση, αφού η διαιτητική απόφαση εκδίδεται ούτως ή άλλως.

Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΙΔ , προκειμένου να σας βοηθήσει στην επιλογή της καταλληλότερης διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς σας.

Επικοινωνήστε με το Help Desk του ΕΟΔΙΔ για να ενημερωθείτε τηλεφωνικώς ή διά ζώσης για τις υπηρεσίες διαιτησίας που παρέχει ή αποστείλτε σχετικό ερώτημα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα στελέχη του ΕΟΔΙΔ θα φροντίσουν να επικοινωνήσουν μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαιτησία παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ, καθώς και την ενότητα «Χρήσιμοι Σύνδεσμοι» της παρούσας ιστοσελίδας.

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι δεσμεύεστε από ρήτρα διαιτησίας (που μπορεί να καταρτισθεί και μετά την άσκηση της αγωγής στα κρατικά δικαστήρια) και έχει προβληθεί σχετική ένσταση στο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, το ίδιο το δικαστήριο θα αρνηθεί να δικάσει την υπόθεση λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας και θα την παραπέμψει στη διαιτησία.

Ασφαλώς, είναι κατάλληλη για διεθνείς εμπορικές υποθέσεις, των οποίων και αποτελεί σχεδόν αποκλειστικό τρόπο επίλυσης. Τα μέρη μπορούν να επιλέξουν διαιτητές εξοικειωμένους με το κρίσιμο για τη συγκεκριμένη διαφορά δίκαιο, συμμετέχοντας σε διαδικασία η οποία διεξάγεται σε γλώσσα που τους είναι οικεία. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία ως προς τον τόπο και τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων και το χρονοδιάγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Ναι! Στην περίπτωση αυτή το προσωπικό του ΕΟΔΙΔ και το διαιτητικό δικαστήριο θα φροντίσουν για τον σωστό προγραμματισμό της υπόθεσης, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει το αλλοδαπό ή εκτός Ελλάδας ευρισκόμενο μέρος (διερμηνεία, βιντεοκλήση κ.λπ.).