Συχνές Ερωτήσεις

Συμμετοχή στη Διαμεσολάβηση

Ασφαλώς! Τόσο τα στελέχη του ΕΟΔΙΔ κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο όσο και ο διαμεσολαβητής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα σας καθοδηγήσουν βήμα βήμα, βοηθώντας σας να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη διαδικασία διαμεσολάβησης για την επίλυση της διαφοράς σας.

Ο Ν 4640/2019 ορίζει ως υποχρεωτική τη συμμετοχή των δικηγόρων των μερών στη διαμεσολάβηση, εκτός από τις περιπτώσεις καταναλωτικών διαφόρων ή μικροδιαφορών (αξίας έως 5.000 Ευρώ), οπότε και η συμμετοχή του δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική. Για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε καταρχήν με τον δικηγόρο σας.

Όχι! Με την κατάλληλη καθοδήγηση και με πνεύμα συνεργασίας, ακόμη και ένας δικηγόρος που συμμετέχει για πρώτη φορά στη διαμεσολάβηση μπορεί να προστατεύσει επαρκώς τα συμφέροντα του πελάτη του.
Σίγουρα ένας δικηγόρος με εμπειρία στη διαμεσολάβηση μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα τη συμμετοχή σας στη διαδικασία, ωστόσο σε κάθε περίπτωση τόσο τα στελέχη του ΕΟΔΙΔ όσο και ο διαμεσολαβητής που θα επιλέξετε είναι στη διάθεσή σας για να ενημερώσουν λεπτομερώς τον δικηγόρο σας σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας και τη δική του συμμετοχή σε αυτά.

Βεβαίως! Στη διαμεσολάβηση συμμετέχουν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων εταιριών, κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις στο όνομα της εταιρίας αναφορικά με την υπό επίλυση διαφορά.
Μαζί με τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών συμμετέχουν και οι αντίστοιχοι νομικοί σύμβουλοι, ως παραστάτες δικηγόροι.

Η διαμεσολάβηση μπορεί να διεξαχθεί οπουδήποτε, κατά προτίμηση εκτός της έδρας ή της κατοικίας οποιουδήποτε από τα μέρη, ώστε να διασφαλίζεται η ουδετερότητα της διαδικασίας.
Η διεξαγωγή της διαδικασίας σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες (διαμόρφωση χώρου ώστε να διευκολύνεται η συζήτηση σε ήρεμο κλίμα, επαρκής φωτισμός και εξαερισμός, δυνατότητα χρήσης συμπληρωματικού χώρου για κατ’ ιδίαν συναντήσεις του διαμεσολαβητή με καθένα από τα μέρη κ.λπ.) διευκολύνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της διαμεσολάβησης.
Η διαδικασία διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές και διατίθενται στους ενδιαφερόμενους για διαμεσολάβηση ΕΟΔΙΔ σε ειδικές, ανταγωνιστικές τιμές.

Ναι! Οι συναντήσεις διαμεσολάβησης διεξάγονται με φυσική παρουσία, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά, μέσω βιντεοκλήσης ή με όποιο άλλο μέσο κρίνεται πρόσφορο από τον διαμεσολαβητή, σε συνεννόηση με τα μέρη.