Συχνές Ερωτήσεις

Συμμετοχή στη Διαιτησία

Ναι. Δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σας με τη διαδικασία. Τα εξειδικευμένα στελέχη του ΕΟΔΙΔ είναι στη διάθεσή σας για να σας διευκολύνουν με τα διαδικαστικά ζητήματα σε κάθε στάδιο.

Στη διαιτησία παρίσταστε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που παρίσταστε ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. Επομένως, η παρουσία του δικηγόρου είναι υποχρεωτική.

Όχι, δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία του δικηγόρου σας με τη διαδικασία.

Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, τόπος της διαιτησίας είναι η Ελλάδα. Η ακροαματική, ωστόσο, διαδικασία ή άλλες εργασίες του διαιτητικού δικαστηρίου μπορούν να διεξάγονται σε διαφορετικό τόπο, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται ο τόπος της διαιτησίας, που φέρει νομική σημασία.

Τα μέρη επιλέγουν τη γλώσσα της διαιτησίας από κοινού. Εάν τα μέρη δεν ορίσουν τη γλώσσα, αυτή ορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο, συνεκτιμώντας τις περιστάσεις.

Κατόπιν άδειας του διαιτητικού δικαστηρίου, η κατάθεση μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων μπορεί να γίνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου που δεν απαιτεί τη φυσική τους παρουσία.