Συχνές Ερωτήσεις

Επιλογή Διαμεσολαβητή

Όλοι οι συνεργαζόμενοι διαμεσολαβητές στην Ελλάδα είναι διαπιστευμένοι βάσει νόμου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και επαγγελματικά καταρτισμένοι για να αναλάβουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις διαμεσολάβησης.
Κάθε συνεργάτης εξειδικεύεται περαιτέρω σε συγκεκριμένους τομείς. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Κατάλογο Διαμεσολαβητών ΕΟΔΙΔ για να ενημερωθείτε λεπτομερώς για το βιογραφικό κάθε συνεργαζόμενου διαμεσολαβητή.
Εξειδικευμένα στελέχη του ΕΟΔΙΔ θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε από κοινού με το έτερο μέρος της διαφοράς τον καταλληλότερο για την υπόθεσή σας διαμεσολαβητή.

Μπορείτε να επιλέξετε διαμεσολαβητή εντός ή εκτός Καταλόγου ΕΟΔΙΔ. Ακόμη και όταν ο διαμεσολαβητής που επιλέγετε δεν επιθυμεί να διεξάγει τη διαμεσολάβηση βάσει του Κανονισμού Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ, μπορείτε και πάλι να φέρετε την υπόθεση στον ΕΟΔΙΔ για τη φιλοξενία των συνεδριάσεων διαμεσολάβησης.
Ενημερώστε τον ΕΟΔΙΔ για την προτίμησή σας – εφόσον το άλλο μέρος συναινεί και ο διαμεσολαβητής με τον οποίο θέλετε να συνεργαστείτε είναι διαθέσιμος, η διαδικασία ενώπιον του ΕΟΔΙΔ προχωρά κανονικά!

Στην περίπτωση αυτή μπορείτε είτε να προτείνετε στο έτερο μέρος της διαφοράς ένα άλλο πρόσωπο είτε να ζητήσετε τη βοήθεια του ΕΟΔΙΔ για την επιλογή διαμεσολαβητή.
Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΙΔ αναλαμβάνει να αναθέσει την υπόθεση σε κατάλληλα καταρτισμένο διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ, δηλαδή: λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της διαφοράς και τη διαθεσιμότητα των διαμεσολαβητών, ο ΕΟΔΙΔ θα σας προτείνει μέχρι 5 διαμεσολαβητές, ζητώντας να δηλώσετε την προτίμησή σας με σειρά προτεραιότητας και παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να διαγράψετε έως και 2 ονόματα από τη λίστα. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο ΕΟΔΙΔ προτείνει την ανάθεση της διαφοράς σε διαμεσολαβητή από τη λίστα, τον οποίο έχετε εγκρίνει τόσο εσείς όσο και το άλλο μέρος της διαφοράς.