Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο ΕΟΔΙΔ;

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) ιδρύθηκε το 2016 με τη συνδρομή 200 περίπου διακεκριμένων Διαιτητών και Διαμεσολαβητών και της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, με στόχο να προσφέρει στην νομική και επιχειρηματική κοινότητα και την Ελληνική κοινωνία ένα πλήρες οργανωτικό και θεσμικό υπόβαθρο για την εξωδικαστική επίλυση – όλων των δεκτικών εξωδικαστικής επίλυσης -διαφορών, προς όφελος όλων, των διαδίκων, των νομικών παραστατών τους και της πολιτείας. Για λόγους διαφάνειας και δημοσιότητας, ο ΕΟΔΙΔ ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ιδρύθηκε και λειτουργεί με την μορφή Ανώνυμης Εταιρίας με έδρα την Αθήνα.

Η Νομική Βιβλιοθήκη διαθέτει πρότερη 20ετή εμπειρία στην φιλοξενία Διαιτησιών, έχοντας προσφέρει, στους χώρους που διαθέτει, υποδομές φιλοξενίας των μεγαλύτερων και σημαντικότερων διαιτησιών που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Από το 2016, με την ίδρυση του ΕΟΔΙΔ, ο νέος Οργανισμός, μετά και την δημιουργία Κανονισμών Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης, ανέλαβε το σύνολο της διαδικασίας, το οποίο περιλαμβάνει την οργάνωση διεξαγωγής οποιασδήποτε διαιτητικής ή διαμεσολαβητικής διαδικασίας, ολοκληρωμένες υπηρεσίες γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους φιλοξενίας διαιτησιών και διαμεσολαβήσεων.Επιπλέον, σύμφωνα με τον νόμο τα διάδικα μέρη προσέρχονται υποχρεωτικώς στη διαμεσολάβηση με τους δικηγόρους τους, για τη συμμετοχή των οποίων προβλέπεται ελάχιστη αμοιβή (γραμμάτιο προείσπραξης) ή/και επιπλέον όποια άλλη αμοιβή μπορεί να συμφωνηθεί ελεύθερα με τους εντολείς τους.
Όπως ο δικηγόρος ως επαγγελματίας φεύγει κερδισμένος από μια διαμεσολάβηση, έτσι φεύγουν και τα διάδικα μέρη, καθότι μέσω της διαμεσολάβησης τους προσφέρεται μια επιλογή που τους εξοικονομεί χρήματα και πολύτιμο χρόνο, χωρίς συναισθηματική φθορά.

Τα γραφεία και οι αίθουσες διεξαγωγής Διαιτησιών και Διαμεσολαβήσεων του ΕΟΔΙΔ στεγάζονται στο κτήριο «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» (Μαυρομιχάλη 23), στο κέντρο της Αθήνας, με πολύ εύκολη πρόσβαση μέσω όλων των ΜΜΜ και παρακείμενους χώρους στάθμευσης για ΙΧΕ.

Ο ΕΟΔΙΔ είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Ελλάδα με σκοπό την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών οργάνωσης, διεξαγωγής και φιλοξενίας εξωδικαστικών μορφών επίλυσης διαφορών – ιδίως Διαιτησία και Διαμεσολάβηση – σε συνεργασία με τους πιο έγκριτους στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς καταξιωμένους διαιτητές και διαμεσολαβητές του εξωτερικού.

Ο ΕΟΔΙΔ λειτουργεί με τα πλέον σύγχρονα και αυστηρά πρότυπα:

 • Διαθέτει κατάλογο με περισσότερους από 230 διαιτητές και διαμεσολαβητές εγνωσμένου κύρους, προερχόμενους από 14 χώρες, με πάνω από 70 τομείς εξειδίκευσης. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει δικαστές ε.τ., διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες, διασφαλίζοντας ότι η υπόθεσή σας βρίσκεται σε καλά και έμπειρα χέρια.
 • Οι Κανονισμοί Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ είναι απόλυτα εναρμονισμένοι με τις εγχώριες και διεθνείς αρχές εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Η Επιτροπή Διαιτησίας, το Συμβούλιο Διαιτησίας και το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ, ως αυτόνομα και ανεξάρτητα όργανα, εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και εγκυρότητα κάθε διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών από τον ΕΟΔΙΔ.
 • Η άρτια καταρτισμένη ομάδα διαχείρισης ΕΟΔΙΔ σας βοηθά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, παρέχοντας μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών, όπως γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη.
 • Η φιλοξενία και διαχείριση διαδικασιών διαιτησίας από τον ΕΟΔΙΔ αντικατοπτρίζει δεκαετίες εμπειρίας στη φιλοξενία εκατοντάδων υποθέσεων διαιτησίας, με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και δικηγορικών γραφείων.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 44 Ν 5016/2023) όλες οι διαιτητικές αποφάσεις που βασίζονται σε διαιτητική συμφωνία και προέρχονται από νόμιμα συγκροτημένο διαιτητικό δικαστήριο αποτελούν εκτελεστό τίτλο και έχουν την ίδια ακριβώς ισχύ με μια δικαστική απόφαση.
Αντίστοιχα, η διαμεσολάβηση μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνητικό επίλυσης που είναι δεσμευτικό για τα μέρη και μπορεί, και αυτό, να αποτελέσει τίτλο εκτελεστό.

Αντίθετα με τη διαδικασία ενώπιον των κρατικών δικαστηρίων, τόσο η διαιτησία όσο και η διαμεσολάβηση διέπονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας, Αυτό σημαίνει ότι, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, τόσο η ίδια η ύπαρξη όσο και το περιεχόμενο μιας διαιτησίας ή / και διαμεσολάβησης παραμένουν απόρρητα και μη κοινοποιήσιμα σε ευρύτερο κοινό. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ταυτότητα των αντιδίκων, η φήμη τους, αλλά και η μεταξύ τους σχέση.
Ταυτόχρονα, ο ΕΟΔΙΔ εγγυάται την απαραίτητη εχεμύθεια στη διαιτησία και τη διαμεσολάβηση, διαθέτοντας αξιόπιστο προσωπικό και ειδικά διαμορφωμένους χώρους (πχ. διαφορετικές είσοδοι, όπου χρειάζεται) που επιτρέπουν στη διαφορά σας να λυθεί σε περιβάλλον πλήρους ιδιωτικότητας, το οποίο εγγυάται την εμπιστευτικότητα και σας επιτρέπει τη διατήρηση της συνεργασίας σας με τον αντίδικο.

Αντίθετα με τα τακτικά δικαστήρια της χώρας, οι διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών διαρκούν, κατά κανόνα, από 24 ώρες (διαμεσολάβηση) μέχρι 6 μήνες (διαιτησία). Με αίτηση των μερών και για διάφορους λόγους οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παραταθούν.

Επειδή ο ΕΟΔΙΔ διαθέτει:

 • Κύρος, με υψηλά καταρτισμένους και καταξιωμένους Διαιτητές και Διαμεσολαβητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που παρέχουν εγγυήσεις ανεξαρτησίας και ουδετερότητας.
 • Διαφάνεια, με σύγχρονους Κανονισμούς Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης και του Συμβουλίου Διαιτησίας
 • Αξιοπιστία, με εικοσαετή εμπειρία στην υποστήριξη διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και πληθώρα γραμματειακών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης και διαχείρισης κάθε διαδικασίας (τηλεφωνικές επικοινωνίες, case management, μέριμνα για κοινοποιήσεις, φύλαξη εγγράφων, είσπραξη αμοιβών, follow-up κλπ)
 • Ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις για διαδικασίες διαιτησίας ή/και διαμεσολάβησης, παρέχοντας εξελιγμένο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και ηχομόνωση, που μπορούν να φιλοξενήσουν από 6 έως 60 άτομα
 • Ελκυστικά κόστη για τον πελάτη
 • Σύντομη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης ή/και διαιτησίας.

Η διαχειριστική αμοιβή του ΕΟΔΙΔ για τις διαιτησίες που διεξάγονται υπό τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ προσδιορίζεται ανάλογα με το ποσό της διαφοράς. Είναι ιδιαίτερα ελκυστική και ανταγωνιστική τόσο σε σχέση με το υψηλότατο και καθετοποιημένο επίπεδο παροχής γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης όσο και σε σχέση με τις αμοιβές άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών κέντρων διαιτησίας. Στόχος του ΕΟΔΙΔ είναι να αγκαλιάσει τη μέση Ελληνική επιχείρηση και γι’ αυτό όλα τα κόστη είναι προσαρμοσμένα στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς.

 • Σε όλους τους Έλληνες δικηγόρους και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων και εταιριών που επιθυμούν την πιο ευέλικτη, ταχεία, εμπιστευτική και προσιτή οικονομικά εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφοράς για τους εντολείς τους.
 • Σε επιχειρηματίες διαδίκους από κάθε χώρο που επιθυμούν να επιλύσουν στο συντομότερο δυνατό χρόνο τις εμπορικές τους διαφορές, χωρίς να εκθέτουν τους ίδιους και τις επιχειρήσεις τους σε ατέρμονες δικαστικές διαδικασίες. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομούν χρήμα και πόρους προστατεύοντας την επαγγελματική τους φήμη και τις εμπορικές τους συνεργασίες.
 • Σε ιδιώτες διαδίκους που μπορούν να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές ιδιωτικά με τον λιγότερο ψυχικά επώδυνο και πιο οικονομικό τρόπο.