ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΙΑΚΑΣ
Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης:  Εργατικές διαφορές, Μισθωτικές διαφορές, Διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα, Απαλλοτριώσεις

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Σπυρίδων Ζιάκας διετέλεσε Δικαστής της τακτικής Δικαιοσύνης επί δεκαετίες, αφυπηρετώντας με τον βαθμό του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.

Από το Νοέμβριο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 2011 διετέλεσε τακτικό μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συστάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το 2010 για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/978/ΔΕΥ του Συμβουλίου, σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων προς λήψη αντικειμένων, εγγράφων και δεδομένων για χρήση σε ποινικές διαδικασίες.

Συμμετείχε το 2008 ως εισηγητής σε σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστών με θέμα «Εξαρτημένη εργασία και νέες μορφές απασχόλησης – Οικονομικά εξαρτημένοι αυτοαπασχολούμενοι».

Είναι Διαμεσολαβητής διαπιστευμένος από το ΥΔΔΑΔ.