ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ
Δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω, Εταίρος - Διαχειρίστρια της δικηγορικής εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες», Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Μέλος του ΔΣ του διεθνούς δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών «INTERNATIONAL JURISTS», Αν. Μέλος του ΔΣ
Διαμεσολαβητής
Ομήρου 34, Αθήνα, 106 72
+302103611225
+302103611227
c.zerva@kanell.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Οικονομικά εγκλήματα, Φορολογικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Ποινικό δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Φορολογικός Σχεδιασμός (Tax Planning), Επενδύσεις Εξωτερικού, Δημόσιες Συμβάσεις, ΣΔΙΤ, παράσταση ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, διασυνοριακές διαφορές, ιατρικές διαφορές

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (1997). DEA Montpellier I «Ποινικό Δίκαιο – Εγκληματολογία» (1999). Montpellier I «Δίκαιο Επιχειρήσεων» (2000).

Επαγγελματική Δραστηριότητα:

  • Επικεφαλής της ομάδας προστασίας προσωπικών δεδομένων της Δικηγορικής Εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα και Συνεργάτες», νομική σύμβουλος εταιρειών για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων.
  • Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. «Enterprise Greece»-πρώην “Invest in Greece S.A.”) από τον Απρίλιο του 2014.
  • Νομική Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) από τον Απρίλιο του 2013.
  • Σύμβουλος Τραπεζικών Ιδρυμάτων σε τραπεζικά ζητήματα και θέματα επενδύσεων.
  • Νομική Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Αύγουστος 2011 – Μάρτιος 2012), του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Μάρτιος 2012 – 2013) και του Υπουργού Επικρατείας (Νοέμβριος 2009 – Αύγουστος 2011) σε φορολογικά και εν γένει νομικά ζητήματα.
    • Νομική υποστήριξη στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και ενσωμάτωσης στην ελληνική οικονομία νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων που στηρίζονται σε κοινοτικά κεφάλαια. Συνεργασία προς τον σκοπό αυτό με την Ευρωπαϊκή Task Force.
    • Συντονίστρια και μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών με αντικείμενο φορολογικές νομοθεσίες, στρατηγικές επενδύσεις και ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων.
  • Νομική Σύμβουλος του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων σε θέματα παραχωρήσεων, ιδιωτικοποιήσεων, μεγάλων έργων (Ιούνιος 2013 – Ιανουάριος 2015) & Ειδική Σύμβουλος σε νομικά ζητήματα της επιτροπής που συστάθηκε με Υπουργική Απόφαση για τη μελέτη της ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα «Institution for Growth – Greek Investment Fund» (Μάρτιος 2012 – 2015).