ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΛΙΟΥΤΑ
Νομικός, Διαμεσολαβήτρια & Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Διευθ. Σύμβουλος Vilmar International SA
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής
Σαχτούρη 8-10, Πειραιάς, 185 37
vicky.liouta@gmail.com

Τομείς εξειδίκευσης: ασφαλίσεις, διαφορές στο χώρο εργασίας, κατασκευαστικές διαφορές, διεθνείς οργανισμοί, διεθνείς συναλλαγές, διεθνές δίκαιο, διεθνής εμπορική διαιτησία, δίκαιο της θάλασσας, διασυνοριακές διαφορές, εμπορικά σήματα, εμπορικές εταιρίες, εμπορικές συμβάσεις, ενέργεια, εξαγορές & συγχωνεύσεις, επενδύσεις, επενδυτική διαιτησία, εργατικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ιδιωτικό δίκαιο, κοινοπραξίες, μεταφορές, μισθωτικές διαφορές, ναυτικό δίκαιο – ναυτιλία, νομικοί έλεγχοι, ορυκτά & μέταλλα, περιβαλλοντικό δίκαιο, πετρέλαια & φυσικό αέριο, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, συμβάσεις, τηλεπικοινωνίες, τουριστική νομοθεσία, τραπεζικές διαφορές, χρηματιστηριακές διαφορές.

Ξένες γλώσσες: Eλληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Αθηνών (1993). Μεταπτυχιακό στο Ναυτιλιακό Δίκαιο στο Southampton, Αγγλίας.

Επαγγελματική πορεία: Δικηγόρος σε ναυτιλιακές εταιρείες στον Πειραιά από το 1995 με εξειδικευμένο αντικείμενο σε υποθέσεις Ελληνικού και Διεθνούς Ναυτιλιακού Δικαίου (common law, international law) και μετέπειτα Διευθύντρια του Ναυτιλιακού Γραφείου στην Ελλάδα του Ασφαλιστικού Οργανισμού «The American P&I Club» έως το έτος 2009, όταν ίδρυσε την εταιρεία Vilmar International SA ως Νομική Σύμβουλος σε ναυτιλιακά ασφαλιστικά και εμπορικά θέματα.

Έχει επιλύσει επιτυχώς διαφορές εμπορικές και ναυτιλιακές με διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση σε διεθνή επίπεδα και στην Ελλάδα και κατέχει Πιστοποιητικό σε «Advanced Mediation in Complex Disputes» από το Harvard Law School, Αμερικής. Εχει διεξάγει επιτυχημένες διαμεσολαβήσεις σε “shuttle mediation” μεταξύ πολλών συμμετεχόντων πλευρών, διευκολύνοντας τις συζητήσεις τους και την εξεύρεση λύσεως σε θέματα εμπορικά και ναυτιλιακά και παράλληλα σεμινάρια για το θεσμό της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα για εφαρμογή προγράμματος Σχολικής Διαμεσολάβησης. Έχει δώσει ομιλίες για το θεσμό της Διαμεσολάβησης σε Ναυτιλιακούς Οργανισμούς και Σωματεία στην Ελλάδα καθώς και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «International Shipping, Finance and Management».

Ασχολείται αποκλειστικά με τη διαμεσολάβηση από την θεσμοθέτησή της με Νόμο στην Ελλάδα με Ευρωπαϊκή Οδηγία έως σήμερα.