ΒΕΝΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος – LL.M, Νομική Σύμβουλος & Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ», Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (CEDR, ΥΔΔΑΔ)
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης: Εμπορικό δίκαιο, διαμεσολάβηση στο περιβάλλον εργασίας (workplace mediation)

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Αθηνών (1980), LL.M. (1983, Πανεπιστήμιο Essex, Αγγλία)

Η Βένια Παπαθανασοπούλου είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου LL.M. (Πανεπιστήμιο ESSEX, Αγγλία), Νομική Σύμβουλος & Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ» (ΔΑΑ), με μεγάλη εμπειρία σε διαπραγματεύσεις με Υπουργεία, Τοπικές Αρχές και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, καθώς επίσης σε διαιτησίες (ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Λονδίνου – ΔΔΔΛ) ως εκπρόσωπος του ΔΑΑ στο πλαίσιο των κανόνων του ΔΔΔΛ.

Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το CEDR (Λονδίνου) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας για τη Διαμεσολάβηση (ΕΛΠΙΔΙΑ), Μέλος του Διαιτητικού Κέντρου Ευρώπης, Μεσογείου και Μέσης Ανατολής (Ευρωπαϊκό Διαιτητικό Δικαστήριο – ΕΔΔ) και Μέλος διαφόρων Ελληνικών και Διεθνών φορέων. Συμμετέχει ως κριτής στον διαγωνισμό εικονικής διεθνούς εμπορικής διαιτησίας Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot στη Βιέννη.

Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε. Επιπρόσθετα είναι Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς», στην οποία παρέχει pro bono νομικές υπηρεσίες.

Έχει εργασθεί ως Νομική Σύμβουλος, Εταιρική Γραμματέας, Γραμματέας και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες όπως ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (Δ.Ε.Η.), ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 (ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004), ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (Χ.Α.), ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΥΠΟΥ ΑΕ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ (ΟΠΑΠ ΑΕ) και ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ (Quest HOLDINGS).

Είναι τακτικό μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΙΔ.