ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος, ΔΝ, Νομική Υπηρεσία ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
Διαιτητής

Εμπειρία στη διαιτησία: Έχει εμπειρία ως πληρεξούσια δικηγόρος σε διεθνείς διαιτησίες με αντικείμενα, μεταξύ άλλων, το δίκαιο της ενέργειας, το εμπορικό δίκαιο και τις διεθνείς επενδύσεις. Επίσης, έχει παρασταθεί υπό την ιδιότητα της γραμματέως διαιτητικών δικαστηρίων σε διεθνείς διαιτησίες υπό την αιγίδα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce, ICC), αποκτώντας στο εν λόγω πλαίσιο σημαντική εμπειρία περί τη διοργάνωση εν γένει της διαιτητικής δίκης.

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από το Τμήμα Νομικής Αθηνών. Διδάκτωρ του Τμήματος Νομικής Αθηνών. Μεταδιδακτορική υπότροφος του ερευνητικού κέντρου ‘Max Planck Institute for Comparative and International Private Law’, στο Αμβούργο (2016).

Επαγγελματική πορεία: Η Βασιλική Μαραζοπούλου είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και εργάζεται ως δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ Α.Ε). Έχει διδακτική εμπειρία στο δίκαιο της διεθνούς διαιτησίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Νομικής Αθηνών. Προπονήτρια της ομάδας φοιτητών του Τμήματος Νομικής Αθηνών στον παγκόσμιο διαγωνισμό για τη διεθνή εμπορική διαιτησία ‘The Annual Vienna Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court’ (ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016). Διαιτητής σε δίκες προσομοίωσης στο πλαίσιο της διοργάνωσης Pre-Moots από το πανεπιστήμιο του Ανόβερου (19-21/02/2015). Είναι συγγραφέας της μονογραφίας με τίτλο «Υπερεδαφική Εκτέλεση κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο σε αστικές και εμπορικές διαφορές», η οποία κυκλοφόρησε από τη Νομική Βιβλιοθήκη το 2015 (επεξεργασμένη μορφή της διδακτορικής της διατριβής). Οι λοιπές δημοσιεύσεις της αφορούν κυρίως στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο δίκαιο της διεθνούς διαιτησίας.