ΟΛΓΑ ΤΣΙΠΤΣΕ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, LL.M., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εξειδικευμένη Σύμβουλος ΓΚΠΔ – ΥΠΔ
Διαμεσολαβητής
Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη, 54626
+306942846048, +302310510155
otsiptse@ihu.edu.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Αδικοπραξίες, Αθλητικές Διαφορές, Ακίνητα, Αξιόγραφα, Διαφορές στο χώρο εργασίας, Διεθνείς Συναλλαγές, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Εμπορικά Σήματα, Διασυνοριακές διαφορές, Χρηματοοικονομικές & Τραπεζικές διαφορές, Εργατικό Δίκαιο, ODR, Προστασία Καταναλωτή, Μισθωτικές διαφορές, Κτηματολόγιο, Οικογενειακές διαφορές, Πνευματική Ιδιοκτησία, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εμπειρία στη διαμεσολάβηση: Διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ από το 2015.  Εξειδίκευση στους τομείς: αστικό, εμπορικό, οικογενειακό, τραπεζικό δίκαιο & ODR από τα ΙΚΔΘ, ADRgroup UK, the Mediation Lab, CΙArb, InADR, Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών του Τραπεζικού Μεσολαβητή.  Έχει υπάρξει διαμεσολαβήτρια και παραστάτης δικηγόρος σε οικογενειακές και τραπεζικές διαμεσολαβήσεις, ενώ έχει ιδρύσει το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Γλώσσες εργασίας : Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά (βασική γνώση)

Σπουδές: Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ (2001). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (LL.M. in Transnational & European Commercial Law, Banking Law, Mediation &Arbitration).

Επαγγελματική πορεία: Ασκεί μάχιμη δικηγορία σε ιδιόκτητο γραφείο από το Φλεβάρη του 2003 μέχρι σήμερα, σε όλους τους τομείς δικαίου (Αστικό-Ποινικό-Διοικητικό-Πνευματική Ιδιοκτησία-Προσωπικά Δεδομένα). Είναι νομική σύμβουλος στην Ένωση Δημοσιογράφων ΕΔΗΠΗΤ και εξωτερική συνεργάτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, είναι εξειδικευμένη σύμβουλος για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων & GDPR, έχοντας αναλάβει έργα σε όλη την Ελλάδα και έχοντας εκπαιδεύσει σε δικηγορικούς συλλόγους και λοιπούς φορείς δημοσίου, ενώ είναι Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης και σε Σύλλογο ΑΜΕΑ στην Κομοτηνή. Πρόεδρος και Ιδρυτικό Μέλος του παραρτήματος στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τους Επαγγελματίες στην Προστασία Δεδομένων & Μέλος στης Επιτροπής Πιστοποιήσεων της EADPP στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, καθώς και μέλος της IAPP (International Association Privacy Professionals). Eίναι μέλος ως Διαμεσολαβήτρια/Διαιτητής στον ΟΠΕΜΕΔ, MCiARB, YMI-IMI, TAS-CAS, ΕΒΕΑ, Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Μόνιμης Διαιτησίας του ΔΣΘ κ.ά. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και διαγωνισμούς διαμεσολάβησης (διάκριση καλύτερης ομάδας διαμεσολαβητών & καλύτερο όνομα ομάδας). Έχει υπάρξει εισηγήτρια σε συνέδρια/ημερίδες για τη Διαμεσολάβηση & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και αρθρογραφεί σε διάφορα sites και περιοδικά.