ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΜΠΑΣΗ
Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ.
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης:  Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο, Δημοσιονομικό δίκαιο, Δίκαιο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιες συμβάσεις, Αστική ευθύνη του Δημοσίου, Δίκαιο της ΕΕ

Γλώσσες: Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής

Η Αθανασία Τσαμπάση υπηρέτησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον διορισμό της κατόπιν εισαγωγικού διαγωνισμού το 1969 μέχρι την αφυπηρέτησή της από τη θέση της Αντιπροέδρου ΣτΕ.

Κατά διαστήματα, υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου αγωγών κακοδικίας, ως Πρόεδρος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100 Σ, και ως Πρόεδρος και μέλος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και λοιπών γνωμοδοτικών ή οργανωτικών συμβουλίων και επιτροπών της Δημόσιας Διοίκησης και της Δικαιοσύνης.

Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών, Μέλος ενεργό της Ένωσης Δικονομολόγων, του Συνδέσμου Εμπορικολόγων, της Ένωσης Φορολογικού Δικαίου και διαφόρων ιδρυμάτων πολιτιστικού ή κοινωφελούς χαρακτήρα (Φίλοι της Μουσικής κ.λπ.)

Επιστημονικές συμβολές, άρθρα και ανακοινώσεις της έχουν δημοσιευτεί στον νομικό τύπο, σε τιμητικούς τόμους και, κυρίως, σε επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια επί θεμάτων Δημοσίου Δικαίου και Δικονομίας, Ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και της αστικής ευθύνης του Δημοσίου κ.ά.

Είναι Διαμεσολαβήτρια διαπιστευμένη από το ΥΔΔΑΔ.