ΦΛΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ
Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης:  Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στη δικαστική επίλυση  εσωτερικών και διεθνών διαφορών σε όλους σχεδόν τους κλάδους του αστικού και εμπορικού δικαίου, ιδίως  εμπράγματου, κληρονομικού, εταιρικού, ασφαλιστικού, τραπεζικού δικαίου, συμβάσεις έργου και μεγάλη εξειδίκευση στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.Έχει εκπροσωπήσει φυσικά πρόσωπα και εταιρείες σε δίκες με αντικείμενο  ζητήματα διεθνούς δικονομικού δικαίου, που αφορούν διεθνή δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων καθώς και αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων. Η   εμπειρία της στην αναιρετική δίκη είναι μεγάλη, παρέστη δε σε υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν αποφάσεις αρχής του Αρείου Πάγου.

Εμπειρία στη διαιτησία: Έχει λάβει μέρος σε εσωτερικές και διεθνείς διαιτησίες του ICC, ως δικηγόρος, διαιτητής και επιδιαιτητής.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά

Η Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας στη Νομικής Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέχρι το 2011 υπήρξε Αναπληρώτρια Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, και σήμερα παρέχει τις υπηρεσίες της στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E.

Έχει συγγράψει μονογραφίες  στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Δικονομίας και του Διεθνούς Αστικού Δικονομικού Δικαίου, μελέτες, άρθρα, συμβολές  σε Τιμητικούς Τόμους, σε συλλογικά έργα, εισηγήσεις, παρεμβάσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Eίναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, της Ελληνικής  Ένωσης για τη Διαιτησία, του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ και της Wissenschaftliche Vereinigung für internationales Verfahrensrecht.