ΧΑΡΗΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
Κοσμήτωρ και Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος ΕSΜΑΤ, πρ. Δικαστής, και πρόεδρος τμήματος, στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ
Διαιτητής
Όθωνος 75, Κηφισιά 14561
2106231131, 6932521155
htagaras@pt.lu

Τομείς εξειδίκευσης: Ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, διεθνές δίκαιο, ενέργεια, αθλητικές διαφορές, ανθρώπινα δικαιώματα, ανταγωνισμός – κρατικές ενισχύσεις, δημόσιες συμβάσεις, διεθνείς οργανισμοί, διεθνές υπαλληλικό δίκαιο.

Εμπειρία στη διαιτησία: στους άνω τομείς

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακές σπουδές στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών το 1980 (Licence spéciale en droit européen). Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1984, με θέμα «Συγκρούσεις νόμων και κοινοτική έννομη τάξη».

Ο Χάρης Ταγαράς είναι Κοσμητωρ και Καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSΜΑΤ) και πρώην Δικαστής, και πρόεδρος τμήματος, στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο παρελθόν έχει αναπτύξει, επίσης, τις εξής επαγγελματικές/επιστημονικές δραστηριότητες:

  • Το 1986 ιδρυτικό μέλος και μέλος της πρώτης διευθύνουσας επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαίων Δικηγόρων (U.A.E.) και το 1990-1992 και πρόεδρος της διαρκούς της επιτροπής κοινοτικών συμβάσεων.
  • Από το 1991 μέχρι το 2004 εξωτερικός συνεργάτης του Υπ.Δικαιοσύνης και  εκπρόσωπoς του σε εργασίες της Ευρ.Ενωσης επί θεμάτων δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις.
  • Από το Νοέμβριο 1999 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2005 μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (παραίτηση λόγω του διορισμού στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ε.Ε.) και από τον Ιούνιο 2000 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2002 μέλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
  • To 2012 ιδρυτικό μέλος και πρώτος γενικός γραμματέας (μέχρι το 2015) της ένωσης παλαιών μελών του Δικαστηρίου ΕΚ/ΕΕ (Association des anciens membres des juridictions de l’Union européenne).
  • Κατά τα έτη 2013 και 2014 πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φρανκφούρτη, και κατά τα έτη 2013-2016 μέλος του Appeals Board του European Center of Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Reading, Ην.Βασίλειο.
  • Το Μάϊο του 2014 επιλεγείς ως δικαστής ad hoc στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Στρασβούργο.
  • Μέλος του διοικ. συμβουλίου του Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ευρωπαίων Δικηγόρων (IDHAE), μέλος της επιτροπής απονομής του διεθνούς βραβείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ludovic Trarieux, καθως και αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου (AIDC).