ΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
Διαμεσολαβητής

Τομείς Εξειδίκευσης: αστικό δίκαιο (αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα, μισθωτικές διαφορές, οικογενειακό δίκαιο κλπ), μεταναστευτικό δίκαιο και κοινωνικής ένταξης μεταναστών και δίκαιο ιθαγένειας.

Γλώσσες: ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής (Πανεπιστήμιο Λιλ Γαλλίας και ΔΠΘ), μεταπτυχιακό στο Γαλλο-Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο της οικονομικής πληροφορίας, Διαπίστευση Διαμεσολαβητή από το ΚεΔιΠ και το ΥΔΔΑΔ, Πιστοποίηση στις διαπραγματεύσεις από την Professional Academy of Negotiators, Δίπλωμα Συναισθηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του ΠαΠει.

Διαμεσολαβήτρια (facilitative, transformative mediator), Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών και Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, Πιστοποιημένη Διαπραγματεύτρια, Μαχόμενη δικηγόρος, Συγγραφέας νομικών μελετών και συγγραμμάτων νομοθεσίας και ερμηνείας μεταναστευτικού δικαίου καθώς και της νομοθεσίας της Διαμεσολάβησης.