ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ
Δικηγόρος - LL.M, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (ΥΔΔΑΔ)
Διαμεσολαβητής

Τομείς εξειδίκευσης:  Εμπορικό δίκαιο, Διεθνές Εμπορικό δίκαιο, Τραπεζικό δίκαιο, Αστικό δίκαιο 

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M. – Northumbria, England) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (Sales of goods, contract law etc.). Θέμα διπλωματικής εργασίας: Η προσβολή της Διαιτητικής απόφασης.

Ο Βασίλειος Σταυριανάκης είναι Δικηγόρος Αθηνών και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής. Ασχολείται με το Εμπορικό, Διεθνές Εμπορικό, Τραπεζικό και το Αστικό Δίκαιο ως μαχόμενος Δικηγόρος τα τελευταία 25 έτη.

Είναι εισηγητής Σεμιναρίων Διαμεσολάβησης σε θέματα όπως: ο ρόλος του Παραστάτη Δικηγόρου στην Διαμεσολάβηση, Negotiations, Θεωρίες: Συγκρούσεων, Ρόλων, Προσωπικότητας καθώς και ατομική και ομαδική Ψυχολογία. Επίσης  οι εισηγήσεις του περιλαμβάνουν και εξειδικευμένα θέματα στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση, όπως παράγωγα-derivatives και χρηματιστηριακά προϊόντα.