ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ
ΔΝ, Εταίρος Δικηγ. Ετ. «Λαμπαδάριος & Συνεργάτες»
Διαιτητής
s.dempegiotis@lambadarioslaw.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Ιδιωτικές διαφορές, Διαφορές μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών, Εμπορικό δίκαιο, Δίκαιο Ενέργειας, Δίκαιο ανταγωνισμού, Δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εμπειρία στη διαιτησία: Διαφορές από συμβάσεις μετόχων επιχειρήσεων και συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο), κατασκευή και έργα/συμβάσεις παραχώρησης, εξοπλιστικά συστήματα και συμβάσεις αντισταθμιστικών ωφελειών στην αμυντική βιομηχανία.

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος και Διδάκτωρ (summa cum laude – Δίκαιο Εμπορικής Διαιτησίας) Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. Μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου με εξειδίκευση στο δίκαιο της διαιτησίας (International School of Arbitration) και στο εμπορικό δίκαιο.

Ο Σωτήρης Δεμπεγιώτης ασχολείται με τη διεθνή και εσωτερική εμπορική διαιτησία, τόσο σε θεσμικές (ICC, LCIA) όσο και σε ad hoc διαιτησίες. Έχει εμπειρία ως νομικός σύμβουλος μερών στη διαιτησία ή σε διαδικασίες σχετιζόμενες με τη διαιτησία ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων (αγωγές ακύρωσης, αναγνώριση και εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων) και ως Γραμματέας Διαιτητικών Δικαστηρίων.

Ήταν εξωτερικός νομικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις Τ-169/08 και Τ-421/09 για τον ελληνικό λιγνίτη, καθώς και T-392/08 ΑΕΠΙ κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παλαιότερα, έκανε άσκηση (stage) στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Τμήμα Ανταγωνισμού και Συγκεντρώσεων.

Έχει λάβει τις πιστοποιήσεις Certified Information Privacy Professional (CIPP/Europe) και Certified Information Privacy Manager (CIPM) από την International Association of Privacy Professionals.