ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΡΔΑΚΗ
Δικηγόρος Αθηνών, Διαμεσολαβήτρια (CEDR), Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (Toolkit, ΚΕΔΙΠ), Solicitor Αγγλίας & Ουαλίας
Διαμεσολαβητής
Πανεπιστημίου
2103250444
vskordaki@epilysis.eu

Εμπειρία στη διαμεσολάβηση: Έχει ενεργήσει ως Διαμεσολαβήτρια και Διαπραγματεύτρια, σε υποθέσεις ποικίλου αντικειμένου, με διάδικα μέρη με διαφορετικό νομικό και κοινωνικό υπόβαθρο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία. Έχει γνώση και εμπειρία από πρώτο χέρι, λόγω του ότι έμενε και εργάστηκε στην Αγγλία, μένει και εργάζεται στην Αθήνα και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί μια αποτελεσματική διορατικότητα στον τρόπο που διαμεσολαβεί. Η εμπειρία της ως Διαμεσολαβήτριας είναι σοβαρή, ενώ έχει συμπράξει ως Συνδιαμεσολαβήτρια με κορυφαίους άγγλους διαμεσολαβητές σε δυσκολοεπίλυτες υποθέσεις. (Tony Curtis, Beverly Rogers).

Ξένες γλώσσες: Eλληνικά, Αγγλικά

Η Βασιλική Σκορδάκη είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από 13/2/1985. Επίσης είναι και Solicitor, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας από το έτος 1996.

Τον Ιούλιο του 1996, διαπιστεύθηκε ως Διαμεσολαβήτρια από το CEDR, τότε ονομαζόμενο Κέντρο Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών (Centre for Dispute Resolutions) και νυν ονομαζόμενο Κέντρο Αποτελεσματικής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών (Centre for Effective Dispute Resolution), μετά από εκπαίδευσή της στο Λονδίνο, μεταξύ άγγλων υπηκόων, συναδέλφων της και μη, υπό την επίβλεψη και διδασκαλία του Καθηγητή Karl Mackie CBE (Διευθύνοντα Συμβούλου του CEDR από της συστάσεώς του το 1990 και στον οποίο απονεμήθηκε ο τίτλος Commander of the Order of the British Empire, για τις υπηρεσίες του στην προαγωγή της Διαμεσολάβησης. Σημειωτέον ότι είναι η πρώτη Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια στην Ελλάδα. Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ορισθεί αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το 2011 μέχρι και σήμερα και μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων υποψήφιων Διαμεσολαβητών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Με τη με αριθ.πρωτ.71695/15-9-2014 απόφαση του ιδίου Υπουργού ορίστηκε μέλος της Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη διαμεσολάβηση.

Το έτος 2000 ίδρυσε την αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΏΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΛΥΣΙΣ», με σκοπό την προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης. Το 2005, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, η εταιρία «ΕΠΙΛΥΣΙΣ» διεξήγε έρευνα για λογαριασμό της ΕΙΜ/The Netherlands, σχετικά με τη διάδοση και χρήση της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

Το 2008, η Βασιλική Σκορδάκη ίδρυσε με άγγλους δικηγόρους και CEDR διαπιστευμένους διαμεσολαβητές την Ένωση Διαμεσολάβησης Ανατολικής Μεσογείου (Eastern Mediterranean Mediation Association – EMMA),  η οποία έχει ως σκοπό τη διάδοση του θεσμού της Διαμεσολάβησης και τη διενέργεια Διαμεσολαβήσεων στην Αθήνα/Πειραιά.

Τον Φεβρουάριου του 2013 εκπαιδεύτηκε και διαπιστεύτηκε ως Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από την Toolkit Company και το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά.

Τον Αύγουστο του 2014 συστάθηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» (ΕΛΠΙΔΙΑ), της οποίας αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Βασιλική Σκορδάκη έχει δημοσιεύσει άρθρα σε νομικά περιοδικά για τη Διαμεσολάβηση στην  ελληνική και αγγλική γλώσσα (περιοδικό ΔΙΚΗ, Απρίλιος 2001) και έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε σεμινάρια, εκδηλώσεις, ημερίδες για την προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης – ενδεικτικά αναφέρονται:

 • 1ο Ετήσιο Συμπόσιο Διαδικτυακού Δικαίου και Νέων Τεχνολογιών – Δικτυακές Ημέρες Νομικών. 1η Εκδήλωση, Ιανουάριος 2002. Ομιλήτρια με θέμα «Εξώδικη επίλυση διαφορών off line και μέσω Διαδικτύου – παραδείγματα». Η ίδια εκδήλωση επαναλήφθηκε και στη Θεσσαλονίκη, Helexpo, 29/6/2002.
 • Παρουσίαση του θεσμού της Διαμεσολάβησης με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία RESOLVE, στην Αθήνα, 22/3/2007.
 • Σεμινάριο στη Διαμεσολάβηση με την ΕΜΜΑ, Πειραιάς 24/11/2009.
 • Ομιλία για τη Διαμεσολάβηση στο ΔΣΑ, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Ο Ασάλευτος Χρόνος της Ελληνικής Δικαιοσύνης εξήντα επτά κείμενα κριτικής 1880-2011», Αθήνα 16/5/2012.
 • Συμπαρουσιάστρια στα Σεμινάρια Διαμεσολάβησης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Αθήνα 6/10/2012.
 • Ομιλία στην Ημερίδα «Διαμεσολάβηση και Επιχειρηματικότητα» του ΣΕΒ και ALBA 12/03/2014.
 • Ομιλία στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 28/04/2014.
 • Ομιλήτρια στην Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών «Διαμεσολάβηση – Ο νέος θεσμός εναλλακτικής επίλυσης διαφορών», Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 28/04/2015.
 • Ομιλήτρια στο International Summer Law School on Maritime & Mediation, ELSA Ιούλιος
 • Ομιλήτρια στην Επιστημονική Ημερίδα «Διαμεσολάβηση και Διοικητικές Διαφορές – η Ελληνική και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα» ΔΣΑ, ΟΠΕΜΕΔ και ΕΙΔΕ, 27/06/2017.
 • Συμμετοχή στη Συνάντηση Εργασίας Νομικών και Senior Partners Ελληνικών Δικηγορικών Εταιριών για τις προϋποθέσεις αξιοποίησης της Διαμεσολάβησης με τον Hon. Jugde Daniel Weinstein, 17/10/2017.
 • Ομιλήτρια στο Ελληνοπολωνικό Συνέδριο για τη Διαμεσολάβηση, ΤΕΕ 19/10/2017.

Συνεχής είναι και η εκπαίδευσή της στη Διαμεσολάβηση:

 • Συμμετοχή στα ανά εξάμηνο Forums, που οργανώνονται από το CEDR Exchange από το έτος 1996 μέχρι σήμερα.
 • Διήμερο Σεμινάριο στη Διαμεσολάβηση, από την UIA, Αθήνα 11 και 12/3/2011.
 • Σεμινάριο για τη Διαμεσολάβηση στις υποθέσεις Ιατρικής Αμέλειας, Λονδίνο 31/1/2012.
 • Συμμετοχή στο σεμινάριο του CEDR Exchange Forum, Λονδίνο 7/3/2012.
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο “Mindgames in mediation”, Λονδίνο 8/3/2012.
 • Συμμετοχή στην ημερίδα της ERA και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με θέμα «Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκό και Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο και Πρακτική».
 • Συμμετοχή στην εκδήλωση του Εφετείου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΔΣΑ, με θέμα: «Διαμεσολάβηση & Επιχειρηματικότητα», Δεκέμβριος 2012.

Τον Δεκέμβριο του 2012 εξέδωσε το βιβλίο της, με τίτλο «Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3898/2010 – ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», το οποίο αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρεται όλο το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα και γίνεται κατ’  άρθρο σχολιασμός των διατάξεων του νόμου και στο δεύτερο μέρος γίνεται μια συνοπτική περιγραφή μιας μέρας διαμεσολάβησης.