ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΛΕΚΟΣ
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ - ΔΝ - Δικηγόρος Αθηνών
Διαιτητής
Σκουφά 5-7, Αθήνα, 106 73
2107256697, 6937171534
info@selekos-gouskou.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, Δημόσια έργα, κατασκευαστικά έργα, Ανάπτυξη ακινήτων, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανταγωνισμός, franchising, διανομή και αντιπροσωπεία, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ιδιωτικοποίηση

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Γερμανία) – Max Planck Institute. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (θέμα διατριβής: «Το εμπορικό μητρώο στο παράδειγμα του Μητρώου ΑΕ»).

Ο Πέτρος Σελέκος προσελήφθη ως δικηγόρος στη Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στις 3 Ιουλίου του 1996, όπου συνεργάσθηκε τόσο για την προετοιμασία σειράς Εισηγήσεων της εν λόγω Γραμματείας όσο και για τη σύνταξη προτάσεων εναντίον προσφυγών, οι οποίες συζητήθηκαν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και στρέφονταν κατά αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Από τον Μάρτιο του 1997 μέχρι το Μάρτιο του 1999 κατείχε τη θέση του νομικού συμβούλου του Υπουργού Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης), ενώ από το Μάρτιο του έτους 1999, μέχρι και το Μάιο του έτους 2000, κατείχε τη θέση του νομικού συμβούλου του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Στην προηγούμενη θέση του συνεργάστηκε στενά με τους Υπουργούς για ζητήματα τραπεζικής αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων για την προστασία των καταναλωτών, ενώ στην τελευταία θέση αναθεωρούσε τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ κ.λπ.

Από τον Δεκέμβριο του έτους 2000, μέχρι και σήμερα, κατέχει τη θέση του νομικού συμβούλου και του διευθυντή δικαστικών υποθέσεων των «Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ (ΕΛΤΑ)», ενώ από το Μάιο του έτους 2002, μέχρι τον Ιούνιο του 2003, συμμετείχε στη Μόνιμη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Με την υπ’ αριθ. Α 8810/4.7.2005 Πρυτανική Πράξη διορίσθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου, και έκτοτε συμμετέχει, ως μέλος ΔΕΠ, τόσο στη διδασκαλία, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του ως άνω γνωστικού αντικειμένου όσο και στα διοικητικά καθήκοντα που ανατίθενται από τον τομέα.

Επίσης, τον Ιούνιο του 2011 διορίσθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (σημερινό Υπουργείο Οικονομίας), από την οποία αποχώρησε το Μάιο του 2015 και χειρίστηκε θέματα Αναπτυξιακού Δικαίου και Επενδυτικούς Φακέλους κ.λπ.