ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δικηγόρος, Foley Hoag
Διαιτητής
1717 K Street, N.W, Washington D.C., 20006-5350
2022617332
2027856687
csalonidis@foleyhoag.com

Τομείς Εξειδίκευσης: διεθνής δικαστική διαδικασία και διαιτησία, Διεθνές Δικαστήριο, επενδυτική διαιτησία, θαλάσσιες & χερσαίες διαφορές, δημόσιο διεθνές δίκαιο

Εμπειρία στη Διαιτησία: Ο Κωνσταντίνος έχει εκπροσωπήσει αρκετά ευρωπαϊκά, ασιατικά και λατινοαμερικάνικα κράτη σε θέματα διαιτησίας σχετικά με τις επενδυτικές συμφωνίες που αφορούν ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως οι τραπεζικές εργασίες, οι υδρογονάνθρακες, η ασφάλιση υγείας, ο καπνός, οι λιμενικές επιχειρήσεις, η χαλυβουργία και η εξόρυξη. Ο Κωνσταντίνος συμβουλεύει επίσης κυβερνήσεις και ιδιωτικούς φορείς σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ιδιωτικού και δημόσιου διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας οριοθέτησης, της επικράτειας, της διαπραγμάτευσης συνθηκών, της αμφισβήτησης διαιτητικών αποφάσεων και της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς επενδυτικές συμβάσεις. Υπηρετεί στην ομάδα συμβιβαστών ICSID (από τη Σλοβακική Δημοκρατία) καθώς και στην ομάδα διαιτητών και διαμεσολαβητών του KLRCA.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής (Πανεπιστήμιο Θράκης), Μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Πανεπιστήμιο Θράκης), Δίπλωμα στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου Χάγης), Διδακτορικό (Πανεπιστήμιο Θράκης)

Ο Κωνσταντίνος Σαλωνίδης είναι συνεργάτης της εταιρίας Foley Hoag (Ουάσινγκτον) στο τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Διαδικασίας και Διαιτησίας. Εξειδικεύεται στη διεθνή επίλυση διαφορών, ειδικά σε υποθέσεις ενώπιον διαιτητικών δικαστηρίων σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας ICSID, UNCITRAL και ICC, καθώς και συναφείς διαδικασίες σε διάφορες δικαιοδοσίες. Πριν από τη συνεργασία του με τη Foley Hoag, ο Κωνσταντίνος ήταν ακόλουθος της Ακαδημίας Αθηνών (Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών) στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, το του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει γράψει εκτενώς σε διάφορα θέματα δημόσιου διεθνούς δικαίου και διδάσκει συχνά σε πολλά πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό. Ο Κωνσταντίνος έχει επίσης διατελέσει εμπειρογνώμονας για το έργο του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών αναφορικά με το ρόλο του δικαστικού σώματος στη διεθνή εμπορική διαιτησία. Κατέχει το περίφημο Δίπλωμα στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (2006), το οποίο απονέμεται με πολύ φειδώ. Το 2018, ως Διευθυντής Σπουδών στα αγγλικά για τη δημόσια διεθνή σύνοδο της Ακαδημίας, θα προετοιμάσει τους σπουδαστές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για το πτυχίο της Ακαδημίας.