ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ
Ομ. Καθηγητής Εμπορικού δικαίου, Δικηγόρος, Εταίρος/Ιδρυτής της νομικής εταιρίας Ρόκας, Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Ασφαλιστικού Δικαίου
Διαιτητής
Βουκουρεστίου 25 & 25Α, Αθήνα
2103616816
2103615425
i.rokas@rokas.com

Τομείς εξειδίκευσης: Ασφαλιστικές συμβάσεις συμπεριλαμβανομένων των τραπεζοασφαλιστικών, εξαγορές & συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, αγοραπωλησίες μετοχών, δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, κοινοπρακτικά δάνεια,  εμπορικές εταιρίες & ιδιαίτερα ασφαλιστικές & τραπεζικές, δίκαιο των μεταφορών κ.ά.Εμπειρία στη διαιτησία: Συμμετοχή ως δικηγόρος σε διεθνείς διαιτησίες ICC και σε ad hoc ελληνικές διαιτησίες, μέλος του Arbitration roster υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Αιγύπτου, πρώην Πρόεδρος της Μεσογειακής Ένωσης Ναυτικής Διαιτησίας (Γένοβα Ιταλίας).

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διδάκτωρ Νομικής Ελευθέρου Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

Δραστηριότητες: 

Ιδρυτής της δικηγορικής εταιρίας Ρόκας και συντονιστής των δικηγορικών και συμβουλευτικών εταιριών του δικτύου Rokas, με δραστηριοποίηση στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υφηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Καθηγητής Εμπορικού δικαίου ΟΠΑ.

Εκλεγμένος Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Ασφαλιστικής Επιστήμης (AIDA), που αποτελείται από εθνικές ενώσεις ασφαλιστικής επιστήμης 57 κρατών και αριθμεί 10.000 μέλη. Είναι μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, μεταξύ άλλων, της ολιγομελούς ομάδας Ευρωπαίων ακαδημαϊκών που συνέταξαν τις Principles of European Insurance Contract Law (2014), Πρόεδρος και εισηγητής του τμήματος του ν. 2496/1997 που αναμόρφωσε ριζικά το δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης και μιας σειράς άλλων συναφών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (π.χ. για τον εκσυγχρονισμό του εμπορικού νόμου, τις ευρεσιτεχνίες, ΣΔΙΤ, την εταιρική διακυβέρνηση). Συνδιευθυντής του τριμηνιαίου νομικού περιοδικού “Επιθεώρησις του Εμπορικού Δικαίου”.